IKEA leverte sofa uten trekk og krevde at jeg betalte for et annet trekk – de fikk ikke medhold

Jeg kjøpte en sofa på IKEA, med trekk og det hele. Da sofaen kom, var IKEA tom for trekk, så de leverte meg sofaen uten trekk. For å få et trekk til sofaen min, hevdet de at jeg måtte betale for et trekk som var mye dyrere - og kostet nesten en tredjedel av det jeg hadde betalt for sofaen. Jeg nektet å betale og IKEA bragte saken inn for Forbrukertvistutvalget. Der fikk de ikke medhold.

Vilkår for oppreisningserstatning

Definisjonen på oppreisningserstatning er at det er en erstatning for tort og svie. Det er med andre ord en erstatning for ikke-økonomisk skade. Loven stiller som vilkår at det har vært en forsettlig eller grovt uaktsom forvoldelse av krenkelse på person. Oppreisningserstatningen fungerer nesten som en straff. Hensikten med oppreisningserstatning er å straffe den som er ansvarlig og å hindre at det skjer, samtidig som at den som blir utsatt for skade skal få en kompensasjon.
Hvilke skader gir rett til oppreisningserstatning?
Det er et vilkår for oppreisningserstatning at den skadelidte kan bevise at han er påført en konkret skade.

Forsikringssvindel

I noen saker gir forsikringsselskapet avslag på erstatning fordi de mener at sikrede har påført skaden med vilje. Det kan for eksempel være at selskapet mener at sikrede har satt fyr på huset eller kræsjet bilen og så krever å få utbetalt forsikringssummen. Forsikringssvindel er en svært alvorlig påstand som kan medføre straff. Her skriver jeg... Fortsett lesing →

Hvorfor anmelde seksuelle overgrep?

Hvis man har opplevd et seksuelt overgrep, oppstår spørsmålet om man skal anmelde det til politiet. Mange synes det er skremmende å gå til politiet for å anmelde seksuelle overgrep. I tillegg er det uvant å snakke om seksuelle overgrep. Mange vegrer seg derfor for å gjøre det. En politietterforskning kan virke dramatisk. Det kan virke enklere å fortrenge det som... Fortsett lesing →

Barnevern – Saksbehandlingsfeil i Larvik tingrett

Høyesterett opphevet nylig en dom fra Larvik tingrett pga. saksbehandlingsfeil. Se dommen her. I en sak om barnevern hadde Larvik tingrett blitt satt med kun en dommer, uten meddommere og uten at det ble avholdt rettsmøte. Saken gjaldt tilbakeføring av to barn som barnevernet hadde overtatt omsorgen for i 2010. Tingretten som kun var besatt... Fortsett lesing →

Hvordan anmelde til politet

Har du stilt spørsmålet; "Skal jeg anmelde?" Om politiet får vite om straffbare handlinger, så vil de selv skrive en anmeldelse. Dette skal de i alle tilfeller der det er rimelig grunn til dette, jf. straffeprosessloven § 224. Om politiet ikke vet om det, må du selv anmelde det, om du ønsker at noen skal... Fortsett lesing →

Barn og straff

I straffesaker vil alle som er under 18 år på tidspunktet for den straffbare handlingen være å regne som et barn (barnekonvensjonen art. 1)

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑