Artikler

Advokathjelp til voldsoffer

Det er mange fordeler av å benytte seg av advokat til søknad om voldsoffererstatning. Mange kjenner ikke til at du kan ha krav på gratis advokatbistand til dette. En advokat kan hjelpe til å samle sammen det som trengs av dokumentasjon og kan også se hva som er nødvendig for å få erstatning. Både i... Fortsett lesing →

Barnevernets mange hatter – uavhengighet og beslutninger i barnevernet

I en barnevernssak kan en og samme person være den som undersøker, beslutter, snakker med barnet, fosterhjemmet og foreldrene. Den samme personen forklarer seg for fylkesnemnd og domstol i saker om omsorgsovertakelse. Det kan gå på bekostning av en uavhengig og objektiv prosess. Jeg, advokat Arild Almklov har bistått mange foreldre som har blitt fratatt omsorgen for barna sine.... Fortsett lesing →

Når politiet lager sine egne regler.

Politiet har i flere saker der jeg er blitt kontaktet siste måneden sendt ut varsel om tilbakekall av fører rett på bakgrunn av mistanke om hasj misbruk. Dette er ikke noe nytt og det viser at politiet har til tross for Sivilombudsmannens uttalelse fra i fjor  ikke tenkt å gjøre noe for å endre en uhjemlet praksis.... Fortsett lesing →

Forsikringssvindel

I noen saker gir forsikringsselskapet avslag på erstatning fordi de mener at sikrede har påført skaden med vilje. Det kan for eksempel være at selskapet mener at sikrede har satt fyr på huset eller kræsjet bilen og så krever å få utbetalt forsikringssummen. Forsikringssvindel er en svært alvorlig påstand som kan medføre straff. Her skriver jeg... Fortsett lesing →

Brudd på besøksforbud og bistandsadvokat

Når noen har brutt et besøksforbud er dette straffbart jf. straffeloven § 168. Den som har blitt utsatt for dette har krav på bistandsadvokat, jf. straffeprosessloven § 107a. Brudd på besøksforbud er alvorlig Når en person som er ilagt et besøksforbud bryter dette ved å møte opp, oppsøke, komme i nærheten, eller kontakte på noen... Fortsett lesing →

Hva regnes som psykisk vold?

Når det forekommer fysisk vold er det straffbart etter straffeloven. Men også vold som ikke fører til fysiske skader, regnes som vold, såkalt psykisk vold. Straffeloven omfatter også psykisk vold. Dette er et omfattende begrep og kan være vanskelig å definere. Problemstillingen her er hvilken psykisk vold som omfattes av straffeloven. Psykisk vold kan omfattes av straffelovens... Fortsett lesing →

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑

%d bloggere liker dette: