Erstatningsrett

Har du blitt utsatt for en yrkesskade, trafikkulykke, annen type skade eller en straffbar handling kan jeg hjelpe deg med å søke erstatning for skaden. Erstatning handler om å sikre økonomisk trygghet etter en skade er skjedd. Om du ikke lenger kan jobbe eller ikke jobbe like mye er det viktig å få sikret deg økonomisk.

Jeg har lang erfaring som advokat for skadelidte og har jobbet med mange typer erstatningssaker.

Når du går til advokat for å få hjelp med en erstatningssak må du forvente at advokaten har tid til å møte deg og se på din sak. Jeg setter faglig dyktighet og profesjonalitet høyt når jeg bistår klienter.

Det viktige i erstatningssaker er å få oversikt over saken og hva som kan gjøres. De fleste slike saker er krevende og krever at advokaten har god oversikt over hva som har skjedd og hva reglene sider. Jeg har erfaring fra mange erstatningsoppgjør og vet hvordan å gå frem for å oppnå utbetaling. Du skal også forvente å få ærlige og gode råd av din advokat.

Saker om erstatning har stor betydning for din økonomi. Jeg tar denne oppgaven svært alvorlig og vil garantere deg god oppfølgning!

Om du har spørsmål angående erstatning er det en god grunn til å kontakte meg. Om du tenker på om du trenger å bruke advokat i en sak ta kontakt. Jeg gir deg gratis vurdering av din sak. I de fleste erstatningssaker er utgifter til advokat dekket.

Det du kan forvente å få fra meg er personlig oppfølgning. Ta kontakt på Kontakt advokat Arild Almkloveller ring tlf 977 17 634 for en uforpliktende samtale om din sak.

Uansett hvordan det må se ut, er det gode muligheter for at jeg kan hjelpe deg å finne en løsning.

 

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑