Forsikringssvindel

I noen saker gir forsikringsselskapet avslag på erstatning fordi de mener at sikrede har påført skaden med vilje. Det kan for eksempel være at selskapet mener at sikrede har satt fyr på huset eller kræsjet bilen og så krever å få utbetalt forsikringssummen. Forsikringssvindel er en svært alvorlig påstand som kan medføre straff. Her skriver jeg litt om når selskapet kan hevde at det er forsikringssvindel.

Strenge krav til bevis

Selskapet skal ha gode bevis for å påstå at noen har forårsaket skaden selv. Det å hevde at noen har skadet noe med vilje for å få utbetalt forsikringssummen, er en grov beskyldning. Det er derfor ikke tilstrekkelig at selskapet tror at man har gjort det. Beviskravet er omtrent som i strafferetten, hvor den tiltalte skal kjennes uskyldig så lenge det er rimelig tvil.

Det er ikke nok at det fremstår som sannsynlig at sikrede har forårsaket forsikringstilfellet. Selv om det kan fremstå som mest sannsynlig at en brann er påsatt av sikrede, vil det ikke kunne påstås at det er forsikringssvindel så lenge det kan være andre årsaker.

Motiv for å svindle forsikringsselskapet

Forsikringsselskapet vil ofte legge vekt på om sikrede har hatt et motiv for å lyve. Det kan for eksempel være at sikrede er uføretrygdet eller har økonomiske problemer. Slike forhold kan ikke alene være grunn til å nekte å utbetale forsikringssummen. På grunn av de strenge kravene til bevis, må selskapet undersøke dette nøye. Det er ikke gitt at man har problemer med å betale regninger selv om man tjener lite. Og det er slett ikke sikkert at man er skyldig i å ha kræsjet bilen med vilje selv om man har utestående regninger.

Utredning

Hvis forsikringsselskapet mistenker svik, må de foreta en grundig utredning. De må ta i mot forklaring fra sikrede og vitner. Det kan være omstendigheter på skadestedet som gjør at det blir mistanke om svik, som for eksempel tegn på at en brann er påsatt. Ofte blir det innhentet laboratorieprøver for å se om det kan være brennbare vesker. Selv om det kan se ut som det er forsikringssvindel, er det like viktig at selskapet henter inn opplysninger som beviser at sikrede er uskyldig. Det kan være at sikrede har beviser og vitner for å ha vært et annet sted. Det er forhold som kan danne grunnlag for tvil.

Dersom selskapet skal benytte forklaringer fra vitner som bevis, bør sikrede gis tilgang til forklaringene og anledning til å stille spørsmål. Det er viktig at bevisene blir så nøyaktige som mulig, nettopp på grunn av alvorligheten i saken.

Les også

https://helsejus.no/2018/04/01/fibromyalgi og psykiske plager fra for var ikke til hinder for erstatning for yrkesskade

Advokat Arild Almklov bistår i saker om forsikringssvindel. Om advokat Arild Almklov

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑