Barn og straff

Et område jeg engasjerer meg for er straffesaker der barn er siktet eller tiltalt.

I straffesaker vil alle som er under 18 år på tidspunktet for den straffbare handlingen være å regne som et barn (barnekonvensjonen art. 1) Straffesaker der barn er siktet eller tiltalt varierer som alle andre saker i alvorlighetsgrad. Mindre alvorlige straffbare handlinger ender som regel med at det gis forelegg. Det kan likevel være lurt å kontakte advokat i slike saker for å få råd om en skal vedta forelegget eller ikke.

I alvorligere saker der en voksen ville ha blitt dømt til ubetinget fengsel, slik som for eksempel ved kroppsskader, vil den normale reaksjonen for barn være betinget fengsel eller samfunnsstraff. Ved de mest alvorlige sakene skal man bruke ungdomsstraff eller ubetinget fengsel.

Når det gjelder barn er det viktig å benytte seg av en forsvarer som forstår de reglene som gjelder for behandling av barn i strafferettspleien.

 

IMG_5785-kopi 2

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑