Om advokat Arild Almklov

Jeg har jobbet som advokat i Tønsberg siden 2007 og yter rettshjelp på en rekke områder. Jeg er kontorfellesskap med dyktige advokater i Thomassen Skagen Advokatfelleskap

I denne tiden har jeg hatt mange saker som forsvarer i straffesaker. Jeg har lang erfaring i å bistå i straffesaker både på etterforskningsstadiet og i forbindelse med rettssaker.

En siktet har krav på offentlig betalt forsvarer i de aller fleste straffesaker. Dette blir du der f.eks politiet har ransaket deg eller ditt hjem. Unntakene er saker som gjelder forelegg som du ikke vil vedta, saker som kun gjelder kjøring i påvirket tilstand eller fartsbøter. Uansett har du krav på offentlig betalt forsvarer i saker det foreligger ”særlige grunner”. Dette kan være at du er svært ung, har språkproblemer, psykiske problemer eller at saken er alvorlig.

En forsvarer skal være den siktedes eller tiltaltes talerør og rådgiver. Forsvareren skal være tilgjengelig og sørge for at du som siktet eller tiltalt hele tiden blir ivaretatt og oppdatert på utviklingen i saken. Spesielt er dette viktig i saker der du er arrestert og sitter i fengsel. Jeg tar denne oppgaven svært alvorlig og vil garantere deg god oppfølgning! Om politiet ønsker avhør av deg, er det også en god grunn til å kontakte meg. En skulle tro at uskyldige ikke har bruk for en god advokat men min erfaring er at det kan være nødvendig.

Før jeg begynte som advokat, jobbet jeg i Statens Sivilrettsforvaltning, hvor jeg blant annet forberedte saker for Erstatningsnemnda for voldsofre. Nå kan jeg bruke erfaringen jeg fikk til å bistå voldsofre med å søke om voldsoffererstatning. Jeg bistår også ved beregning av erstatningskrav i personskadesaker mot forsikringsselskap etter f eks bilulykke, yrkesskade og i ulike tvister med forsikringsselskap.

Jeg yter også bistand innen trygderett, barnerett, samlivsbrudd, barnevern og arbeidsrett.

Jeg har prosedert en lang rekke sivile tvister for domstolene.

Det du kan forvente å få fra meg er personlig oppfølgning. Ta kontakt på Kontakt advokat Arild Almklov eller ring tlf 977 17 634 for en uforpliktende samtale om din sak.

Uansett hvordan det må se ut, er det gode muligheter for at jeg kan hjelpe deg å finne en løsning.

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑

%d bloggere liker dette: