Hvorfor anmelde seksuelle overgrep?

Hvis man har opplevd et seksuelt overgrep, oppstår spørsmålet om man skal anmelde det til politiet. Mange synes det er skremmende å gå til politiet for å anmelde seksuelle overgrep. I tillegg er det uvant å snakke om seksuelle overgrep. Mange vegrer seg derfor for å gjøre det. En politietterforskning kan virke dramatisk. Det kan virke enklere å fortrenge det som har skjedd. Før en velger å ikke anmelde seksuelle overgrep til politiet bør en tenke seg godt om.

En politianmeldelse er en reaksjon

Mange som blir utsatt for voldtekt, kjenner på skam og skyldfølelse. De bebreider seg selv for det som har skjedd. Å skylde på seg selv er ikke bra for selvtilliten i lengden. For å komme seg etter et seksuelt overgrep er det viktig å erkjenne at det er gjerningsmannen og ikke en selv, som er skyld i voldtekten. En må plassere ansvaret der hvor det hører hjemme. For å hevde seg selv må en ofte reagere. Det å ikke gjøre noe, kan føles som om man aksepterer det noen har gjort mot en. Å anmelde et seksuelt overgrep kan være et viktig skritt i å vise at man ikke aksepterer overgrepet. Med en politianmeldelse forteller man gjerningspersonen, omverdenen og seg selv, at man ikke aksepterer at det blir begått seksuelle overgrep mot en.

Advokatbistand ved vurdering av anmeldelse

Man har rett til advokatbistand for å vurdere om man skal anmelde forholdet. Det betyr at man kan kontakte en advokat for å få hjelp til å vurdere om man skal anmelde forholdet eller ikke. Man trenger ikke å betale for advokatbistanden. En advokat har taushetsplikt. Velger man å ikke anmelde overgrepet, er det ingen andre enn advokaten som får vite om det. Sammen med advokaten kan man gå gjennom hva som har skjedd og finne fram til hvilke bevis som finnes. Advokaten kan hjelpe til med å vurdere om det man har vært utsatt for, er en straffbar handling. En advokat som har bistått i slike saker før, vil kunne gi informasjon om hvordan slike saker behandles av politiet.

Hvordan foregår avhør hos politiet?

Når man skal anmelde seksuelle overgrep, vil politiet sette av tid til et avhør. Mange steder er det politietterforskere som er spesialiserte på seksuelle overgrep, som foretar avhøret. Man kan derfor regne med at den som skal ta avhøret, er vant til å høre om overgrep. Det er uvant å snakke om seksuelle handlinger og mange gruer seg til å gå i avhør hos politiet. Husk at politiets jobb er å avklare om det har skjedd noe straffbart. De er ikke opptatt av om man har vært dum eller naiv, eller om man burde ha oppført seg annerledes. De vil først og fremst ha fram alle detaljene som forteller om det har skjedd noe straffbart.

Må man fortelle politiet alt?

Man har ikke plikt til å inkriminere seg selv. Det vil si at man ikke har plikt til å fortelle om ting som kan gjøre at en utsetter seg selv for straff. Man plikter heller ikke å fortelle om forhold som kan utsette sine nærmeste for straff. Med nærmeste menes ektefelle /samboer, søsken og barn. Man kan altså utelate å fortelle disse tingene i avhør hos politiet. Det man forteller må imidlertid være sant.

Hvem kan få innsyn i straffesaken?

Det er bare partene i saken som har lov til å få innsyn i saken. Det betyr at media, familiemedlemmer, naboer osv ikke har lov til å få opplysninger om saken av politiet. Den som blir politianmeldt har rett til å få innsyn i saksdokumentene. Det er imidlertid bare advokatene til de involverte i saken, som får kopier av avhør osv. Partene har lov til å lese avhørene og kan sette seg inn i det som står i straffesaksdokumentene, men har ikke rett til å få utlevert kopier. Det betyr at man kan være ganske trygg på at det man forteller til politiet ikke kommer ut.

Les også Hvordan anmelde til politet

Ta kontakt for en gratis vurdering

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑