Strafferett

Trenger du en advokat med spesialkompetanse i straffesaker? Jeg har lang erfaring i å bistå i straffesaker både på etterforskningsstadiet og i forbindelse med rettssaker.

En siktet har krav på offentlig betalt forsvarer i de aller fleste straffesaker. Dette blir du der f.eks politiet har ransaket deg eller ditt hjem. Unntakene er saker som gjelder forelegg som du ikke vil vedta, saker som kun gjelder kjøring i påvirket tilstand eller fartsbøter. Uansett har du krav på offentlig betalt forsvarer i saker det foreligger ”særlige grunner”. Dette kan være at du er svært ung, har språkproblemer, psykiske problemer eller at saken er alvorlig.

En forsvarer skal være den siktedes eller tiltaltes talerør og rådgiver. Forsvareren skal være tilgjengelig og sørge for at du som siktet eller tiltalt hele tiden blir ivaretatt og oppdatert på utviklingen i saken. Spesielt er dette viktig i saker der du er arrestert og sitter i fengsel. Jeg tar denne oppgaven svært alvorlig og vil garantere deg god oppfølgning! Om politiet ønsker avhør av deg, er det også en god grunn til å kontakte meg. En skulle tro at uskyldige ikke har bruk for en god advokat men min erfaring er at det kan være nødvendig.

7624627A-D555-4DAF-9335-91DDC869176F

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑

%d bloggere liker dette: