Artikler

IKEA leverte sofa uten trekk og krevde at jeg betalte for et annet trekk – de fikk ikke medhold

Jeg kjøpte en sofa på IKEA, med trekk og det hele. Da sofaen kom, var IKEA tom for trekk, så de leverte meg sofaen uten trekk. For å få et trekk til sofaen min, hevdet de at jeg måtte betale for et trekk som var mye dyrere - og kostet nesten en tredjedel av det jeg hadde betalt for sofaen. Jeg nektet å betale og IKEA bragte saken inn for Forbrukertvistutvalget. Der fikk de ikke medhold.

Hva kan du få i dagpenger?

Hvor mye kan du få i dagpenger? Hvilken inntekt regnes med i dagpengegrunnlaget? Har du krav på dagpenger? Når utbetales dagpengene? Advokatbistand. NAV. Avslag på dagpenger. Hvordan få dagpenger.

Kan du bli permittert på grunn av Coronavirus?

Status i dag at de aller fleste arbeidsgivere har hatt anledning til å forutse virkningene av Coronavirus. Da vil de ha plikt til å betale full lønn til de ansatte i 14 dager. Dermed åpner ordningen for at vi får en rekke tvister mellom arbeidstakere og arbeidsgivere om når konsekvensene av Coronaviruset er uforutsett og ikke.

Hvem kan få oppreisning?

Hva kreves for å få oppreisning? Hva er oppreisning? Oppreisning er en sum som skal kompensere for en krenkelse. Det kreves ikke at du har fått en skade. Det kreves heller ikke at du har hatt et økonomisk tap. Det kan gis oppreisning for en rekke handlinger selv om du ikke kan dokumetere noen skade. Ta kontakt med advokat for å få gratis vurdering om du kan kreve oppreisning.

Utsatt for bilulykke? Her er 5 råd fra advokat

Hvis du blir påført en skade i forbindelse med en bilulykke, har du rett til å få erstattet ditt økonomiske tap som skyldes skaden. Både den som var fører, medpassasjer og fotgjenger har rett til erstatning gjennom bilens ansvarsforsikring. Du har rett til erstatning for skade bilen gjør. Det betyr at skader etter påkjørsel skal dekkes av bilens forsikringsselskap. Bilansvaret omfatter også andre situasjoner der bilen kan påføre skade. I denne artikkelen gir Advokat Arild Almklov deg fem viktige tips hvis du har blitt utsatt for en bilulykke.

Erstatning fra politiet

Hvis du har vært utsatt for forfølgning av politiet som det ikke har vært grunn til, kan du ha rett til erstatning. Etter loven skal en siktet få et passende beløp i oppreisning når det er rimelig. Om man har krav på erstatning eller ikke avhenger av om man har blitt utsatt for et inngrep av betydning. Det vil si at ikke alle ubehagelige hendelser gir rett til erstatning, men blir man påført påkjenninger av politiet, kan man ha rett til erstatning. Det avgjørende er hvilken belastning forfølgningen fra politiet har vært.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑