Bruktbilkjøp – når kan du kreve heving av kjøpet?

Ved vesentlig mangel på bilen, kan du kreve heving av kjøpet. Det betyr at du kan levere tilbake bilen og få pengene igjen. Det gjelder ulike regler for kjøp fra forhandler og ved kjøp av privat selger. Det skal mer til for å få hevet kjøpet hvis du har kjøpt bilen av en privatperson.

Selgers adgang til å utbedre

Selger har en rett til å forsøke å utbedre feilene, men det går en grense for hvor mange reparasjoner en kjøper av en ny bil må finne seg i. Hvis rettingsforsøkene er til stor ulempe for kjøperen, det er gjort flere mislykkede forsøk eller tar for lang tid, mister selgeren retten til å utbedre feilen selv.

Mangler ved kjøpet:

Det er en mangel hvis bilen ikke har de egenskapene som kan forventes ut fra avtalen. Ved bruktbilkjøp er det vanlig at selgeren gir noe informasjon i annonse og under befaring. Kjøperen har også ansvar for å undersøke bilen grundig, både før og etter kjøpet. Hvis det viser seg at bilen har skjulte feil som selgeren skulle ha opplyst om, er det en mangel ved kjøpet. I tillegg regner man det som en mangel hvis bilen avviker mye fra det man ble forespeilet ved salget.

Hvis mangelen er vesentlig, kan kjøperen kreve heving av kjøpet.

Her er eksempler på noen vanlige feil som kan gi deg rett til å heve kjøpet:

Motorhavari

Hvis bilen havarerer kort tid etter kjøpet, er det mye som taler for at det var noe som var feil ved den da man kjøpte den. I forbrukerkjøpsloven har vi en bestemmelse som sier at det er en mangel ved bilen dersom den havarerer før det har gått seks måneder fra kjøpet. Hvis selgeren mener at mangelen har oppstått senere, er det selgeren som har ansvaret for å bevise det. Et motorhavari er så alvorlig at det gir kjøperen rett til heving av kjøpet.

Rust

I 2013 behandlet Høyesterett en sak der selgeren hadde forsøkt å utbedre rust på bilen. Da det oppstod nye rustplager seks år senere, fant Høyesterett at kjøperen kunne kreve heving av kjøpet. Kjøperen må bevise at rustskaden var til stede ved kjøpet. Store rustskader kan føre til alvorlige feil på bilen og kan lett medføre heving av kjøpet.

Registrering

Opplysninger om registreringen av bilen er av stor betydning. At bilen viser seg å være registrert med færre sitteplasser enn det som ble opplyst, er en mangel som kan gi rett til å heve kjøpet. Ved kjøp av bruktbil vil det gjerne være en viktig forutsetning at bilen har plass til alle i familien. Hvis det viser seg at bilen bare er registrert for to, er det noe som kan gi rett til å heve kjøpet.

Vibrering /risting

I en sak for lagmannsretten hevdet kjøperen at bilen ristet veldig. Det ble for vagt for retten, som mente at kjøperen måtte forvente en del risting ut fra hvordan bilen var bygget. Det er imidlertid ikke utelukket at uvanlig mye risting /vibrering kan være en mangel. Det blir et skjønnsmessig spørsmål hva som er unormalt mye risting og det kan være vanskelig å bevise. Det er flere saker i rettspraksis der kjøperen har fått rett til å heve kjøpet av bilen fordi de opplevde mye risting /vibrering.

Kondemnering

I praksis har det hendt at en bruktbilkjøper finner ut at bilen har vært kondemnert før salget. Når bilen har vært kondemnert, innebærer det at den har hatt så store skader at forsikringsselskapet ikke finner det økonomisk forsvarlig å reparere den. Det innebærer ikke nødvendigvis en mangel at en bil har vært kondemnert, men en kjøper må kunne forvente å få viktige opplysninger om bilens skadehistorikk.

Reklamasjonsfrist

Fristen for å reklamere på kjøpet er i forbrukerkjøpsloven senest fem år fra du overtok bilen. Vær oppmerksom på at kravet kan være foreldet før dette. Det gjelder en alminnelig foreldelsesfrist på tre år. Hvis du oppdager feilen etter at fristen har gått ut, kan du likevel ha rett til å reklamere på kjøpet.

Etter foreldelsesloven § 10 foreldes kravet et år etter at kjøperen fikk eller burde skaffet seg kunnskap om grunnlaget for kravet.

Advokat Arild Almklov bistår i tvister ved bruktbilkjøp. Ta kontakt for en gratis vurdering

 

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑