Erstatning fra politiet

Hvis du har vært utsatt for forfølgning av politiet som det ikke har vært grunn til, kan du ha rett til erstatning. Etter loven skal en siktet få et passende beløp i oppreisning når det er rimelig. Om man har krav på erstatning eller ikke avhenger av om man har blitt utsatt for et inngrep av betydning. Det vil si at ikke alle ubehagelige hendelser gir rett til erstatning, men blir man påført påkjenninger av politiet, kan man ha rett til erstatning. Det avgjørende er hvilken belastning forfølgningen fra politiet har vært. https://rettshjelpsadvokaten.no/erstatningsrett/

Erstatning etter å ha vært fengslet uten grunn

Om politiet har holdt på deg i arresten i mer en 4 timer, kan du ha rett til erstatning pr døgn så lenge du er plassert på glattcelle.

Høyere erstatning ved særlig krenkende anklage

Om anklagen er særlig belastende, altså om det du blir anklaget for er særlig krenkende, kan du rett til mer i erstatning. Dette vurderes skjønnsmessig. Nylig fikk en mann en halv million kroner i erstatning etter at han hadde sittet et halvt år i varetekt. Mannen var blitt dømt for voldtekt i tingretten, men fikk dommen opphevet i lagmannsretten. Det å bli anklaget for alvorlige seksuelle overgrep og voldshandlinger, kan være stigmatiserende og gi grunnlag for erstatning. Hvis etterforskningen pågår over lenger tid enn nødvendig vil det ofte være en belastning som kan tale for at man får erstatning fra politiet. Kan du bli nektet erstatning hvis du overlater bilen til noen i beruset tilstand?

Erstatning fra politiet: Hva har du krav på?

Politiet skal alltid erstatte ditt økonomiske tap. Er noe blitt ødelagt som følge av en ransaking eller et beslag, så skal dette erstattes. Har du blitt påført et økonomisk tap som følge av saken, så kan du kreve dette erstattet. Det er ingen øvre grense på hva som kan dekkes som økonomisk tap.

For eks. hvis du har fått førerkortet ditt beslaglagt og du som følge av det får tapt inntekt eller blitt påført utgifter til transport, er dette noe som politiet må betale for.

Du plikter å forsøke å begrense tapet ditt så mye som mulig. Om ikke tapet er forsøkt redusert, så kan erstatningen settes ned som følge av dette. Har du nektet å forklare deg for politiet, kan også erstatningen settes ned eller falle bort. Den siste grunnen er om du uten rimelig grunn selv har pådratt deg mistanken. Politiet kan ikke hevde at du egentlig har gjort det de anklaget deg for. Det strider mot det vi kaller uskyldspresumsjonen. Noen typer adferd som ikke kan forklares rimelig kan føre til at erstatningen settes ned eller faller bort.

Hva er vilkårene for å få erstatning fra politiet?

Det er et vilkår for å få erstatning fra politiet, at saken mot deg må være henlagt eller innstilt på annen måte. Det spiller ingen rolle hvorfor saken er avsluttet.

Du må ha vært siktet i en straffesak for å ha rett til erstatning. Med siktet menes det at det er tatt en beslutning om å enten ransake deg, pågripe deg, beslaglegge noe eller brukt andre former for tvangsmidler. 

Hvordan søke?

Du kan søke om erstatning fra det politidistriktet som førte saken mot deg. Det er ingen formelle krav til søknaden, men det er viktig at alle kravene er godt dokumentert.

Det er fri rettshjelp i saker der en siktet krever erstatning fra politiet. Det betyr at du kan få gratis hjelp av advokat i sak om erstatning, uavhengig av inntekt. Det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt her så vil en advokat hjelpe deg med å sette frem krave

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑

%d