Kan selvstendig næringsdrivende få dagpenger?

Som følge av Korona epidemien har flere selvstendig næringsdrivende mistet inntekt.

De stiller seg da spørsmålet om de kan permittere seg selv?

Selvstendig næringsvirksomhet kan drives på tre måter. Enten som ansatt i eget ansvarlig selskap eller som enkeltmannsforetak (ENK). I en mellomstilling står frilanser eller selvstendig oppdragstakere. Frilansere er egentlig arbeidstakere som er engasjert for et enkelt oppdrag. I denne sammenhengen så behandles de som arbeidstakere, men arbeidsgiver perioden som før var på 16 dager og som nå er 2 dager må de dekke selv.

For selvstendig næringsdrivende som driver eget AS er det ikke stor forskjell på dem og vanlige arbeidstakere i en slik situasjon. NAV stiller noen flere krav til dokumentasjon ved permittering av ansatte i eget AS, men dersom vilkårene er oppfylt så skal disse få dagpenger ved permittering og avslutning av arbeidsforhold. Dette gjelder at det må dokumenteres ovenfor NAV hva som er gjort for å begrense behovet for permittering. Det må også forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppsto og hva som er gjort for å avhjelpe situasjonen. Det må også forklares hvordan det planlegges for å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.

Hvis alle ansatte eller eneste ansatt i et aksjeselskap er permittert med mer enn 80 %, vil NAV kreve dokumentasjon for om det forventes fremtidige arbeidsoppdrag (om det ikke er det så er det ikke permittering men opphør av virksomhet). Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans.

Derfor har det tidligere vært mye krav fra NAV vedørende permittering av næringsdrivende som driver eget AS.

Beregningen av dagpenger for ansatte i eget AS blir den samme som for arbeidstakere.

Næringsdrivende som driver næring som ENK eller frilanser har ut fra de regler som gjaldt før ikke hatt rett til dagpenger ved permittering.

Det er opplyst om at det er flertall på Stortinget om å innføre en midlertidig ordning. Det gjelder for dem som driver selvstendig næringsdrivende som driver dette som et enkeltmannsforetak.

Forslaget som foreløpig er kommet fra Stortinget er en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av inntektene de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. Ordningen skal gjelde fra 16. mars 2020. Utbetaling skal skje etterskuddsvis. Det er lagt til grunn en periode på 16 dager som må dekke selv. Det finnes pr. nå ingen mulighet for å søke om slik stønad elektronisk. NAV opplyser at de arbeider med en løsning for elektronisk søknad. Ut fra det NAV skriver så antar jeg at det må tas direkte kontakt med NAV om en vil søke på denne ordningen.  

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑