Hva kan du få i dagpenger?

Som følge av Korona epidemien har flere enten blitt sagt opp eller permittert. De har da krav på dagpenger.

Hvor mye utgjør dagpengene?

Du får dagpenger basert på tidligere inntekt. Det er kun inntekt opp til 6 G som regnes med. 1 G er pr. 1. mai 2019 kr. 99 858.

Inntekter som tas med i beregningen er lønnsinntekt som arbeidstaker, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og dagpenger.

Inntekt som ikke regnes med er inntekt fra næring, arbeidsavklaringspenger, pensjon og engangsstønad ved fødsel.

Det er dette som kalles dagpengegrunnlaget.

Av inntekten din før du ble arbeidsledig får du 80 % av dagpengegrunnlaget ditt under 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget ditt mellom 3G og 6G.

Så dersom inntekten er på kr 300 000,- reduseres den til kr 240 000,-. En inntekt på kr 400 000,- reduseres til kr 302 400,- og en inntekt på kr 600 000 reduseres til kr 427 200.

Dersom du har barn under 18 år kan det søkes om barnetillegg. Dette er på 17 kroner per. barn pr. dag. 5 dager i uken.

Du får dagpenger for fem dager i uken. Det er totalt 260 dager hvert år som det utbetales dagpenger for. Unntaket er lørdager og søndager samt andre røde dager. Det skal sendes inn melde kort for hver 14. dag. Dette betyr at utbetalingen vil variere fra måned til måned.

Det er gjort et unntak for påsken 2020 slik at det utbetales dagpenger for fridagene i påsken.

Dagpengene utbetales i følge NAV 2-3 virkedager etter du har sendt inn meldekort.

Selvstendig næringsdrivende har ikke inntekt som kan gi grunnlag for dagpenger. De kan få dagpenger etter en periode på forlenget vente tid på 12 uker.

I forbindelse med Korona epidemien har Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig ordning. Dekningsgraden skal være på ca. 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Det skal gis fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

NAV har enda ikke fått på plass det tekniske for denne ordningen. I påvente av at NAV får på plass en teknisk løsning for denne ordningen må selvstendig næringsdrivende og frilansere søke om sosialhjelp.

Rettshjelpsadvokaten har solid erfaring med arbeidsretts og trygderett. Dersom det gjelder en sak der du er blitt sagt opp eller permittert ta kontakt for gratis vurdering om du mener noe ikke er riktig.

Du kan bruke kontakt skjema eller ringe 977 17 634.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑