Hva er straffen for promillekjøring?

Hva straffen for promillekjøring er, avhenger av promillen. Denne fastsettes av alkoholinnholdet i blodet. Enten ved utåndingsprøve eller blåseprøve av politiet eller en blodprøve. Om det ikke er alkohol, men narkotika, så fastsettes den av faste grenser for innhold i blod av narkotika eller bedøvende midler.

Straff for promillekjøring kan innebære både bøter, betinget fengsel, ubetinget fengsel og tap av førerkort. Om du mister lappen avhenger av størrelsen på promillen og om det har skjedd andre ting, f.eks en ulykke.

Definisjonen av promillekjøring er kjøring enten med alkoholpromille, som er innholdet av alkohol i blodet eller innholdet av narkotika eller bedøvende middel i blodet.

Tap av førerkort

Tap av førerkort eller om man mister lappen avhenger av hvor stor promillen er. Hvor lenge og hvor mye kommer frem av tapsforskriften.

  • Over 0,5 til og med 0,8 promille fastsettes tap av føreretten fra 12 til 18 måneder
  • Over 0,8 til og med 0,9 promille fastsettes tap av føreretten fra 18 til 20 måneder.
  • Over 0,9 til og med 1,1 promille fastsettes tap av føreretten fra 20 til 22 måneder.
  • Over 1,1 til og med 1,2 promille fastsettes tap av føreretten fra 22 til 24 måneder.
  • Over 1,2 promille fastsettes tap av føreretten til minst 2 år.

Bot

Størrelsen på bot for kjøring i påvirket tilstand avhenger av brutto månedslønn og fastsettes for alle til 1,5 ganger brutto månedslønn. Dersom brutto månedslønn er 30 000,- blir boten da 45 000,-. Dette gjelder enten promillen er 0,2 eller over 1,2.

Fengsel

Om kjøringen medfører fengsel avhenger av promillens størrelse. Mellom 0,2 og 0,5 vil bot være den eneste reaksjonen. Mellom 0,5 og 1,2 vil reaksjonen som regel være betinget fengsel. Altså fengselstraff som ikke må sones. Dersom det er andre omstendigheter ved kjøringen eller tidligere straffer vil det også her kunne idømmes ubetinget fengsel. Over 1,2 i promille vil som regel alltid medføre fengsel.

I særlige tilfeller kan rusprogram idømmes.

Ruskjøring

Om ikke det er alkohol men narkotika eller andre bedøvende stoffer, så fastsettes straffen enten ut fra en tabell som sammenligner med alkoholpåvirking eller eller en sakkyndig undersøkelse som sammenligner påvirkningen med alkoholpromille.

For noen stoffer er det fastsatt faste grenser ut fra brukerdoser. Disse finnes i forskrift.

For hasj vil 0,2 i promille tilsvare 0,004 µM. Dette tilsvarer i følge Helsedirektoratets veileder 1 brukerdose hasj. Dette vil avhengig av brukshyppighet og vil finnes i blodet i 12-24 timer etter inntak.

Advokathjelp

I tillegg til dette finnes det en rekke unntak. Det er regler for hvor lenge politiet kan holde et førerkort beslaglagt. Det er regler hvor hva som skjer når politiet glemmer å fornye et førerkortbeslag. Dersom du er anklaget for kjøring i påvirket tilstand så kan det være lurt å undersøke med advokat hva som er riktig.

Det du kan forvente å få fra meg er personlig oppfølgning. Ta kontakt på Kontakt advokat Arild Almkloveller ring tlf 977 17 634 for en uforpliktende samtale om din sak.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑