Hvorfor er det bedre å kjøpe bruktbil av forhandler?

Mange tenker at det ikke spiller noen rolle om de kjøper bilen av forhandler eller privatperson når den likevel er brukt. Det kan koste dem dyrt. Det er nemlig store forskjeller i rettigheter om en bil er kjøpt av forhandler eller privatperson. Forbrukerkjøpsloven gir et ekstra vern til privatpersoner som kjøper av næringsdrivende. Forbrukere får økte rettigheter til å kreve retting, prisavslag og heving.

Hva er et forbrukerkjøp?

Når en privatperson kjøper bil av en som driver med næring, er det et forbrukerkjøp. Det er ikke nødvendig at den næringsdrivende driver med salg av bruktbiler til vanlig. Det regnes også som et forbrukerkjøp hvis den som selger bruktbilen til vanlig driver med salg av dagligvarer.

Større adgang til heving av kjøpet

Hvis det viser seg å være mangler ved bilen man har kjøpt, har forbrukerkjøperen større rett til å kreve heving av kjøpet enn den som har handlet av en annen privatperson. I kjøp mellom to privatpersoner har kjøperen bare rett til å kreve heving av kjøpet dersom mangelen medfører et vesentlig kontraktsbrudd. Ved kjøp av en forhandler har kjøperen rett til å kreve heving av kjøpet så lenge mangelen ikke er uvesentlig. Vilkårene er altså forskjellige. Det skal mindre til for å få hevet kjøpet om bilen er kjøpt av forhandler.

Forbrukeren har lengre reklamasjonsfrist

Både den som har kjøpt bil hos forhandler og hos privatperson plikter å reklamere innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget. Dersom man venter med å si fra til selgeren, kan man miste retten til å få mangelen rettet. For den som har handlet av forhandleren kan denne fristen ikke være kortere enn to måneder. Det vil si at fristen i noen tilfeller blir lengre ved kjøp av en forhandler.

Ved kjøp fra privatperson er siste frist for å rette mangelskrav to år fra man kjøpte bilen. Denne regelen er absolutt. For forbrukerkjøp er fristen fem år fra kjøpet. Reklamasjonsadgangen er altså tre år lengre ved kjøp fra forhandler. Mange mangler blir ikke oppdaget før det har gått flere år etter kjøpet. Det kan være slitasjeskader eller skader som ligger skjult. Hvis bilen havarerer tre år etter kjøpet og det viser seg å være på grunn av en skjult mangel som har vært til stede siden kjøpet, vil en privatperson kunne rette et krav om heving mot en selger som er forhandler. Hvis selgeren derimot var privatperson, ville kravet vært tapt.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑