Erstatning fra politiet

Hvis du har vært utsatt for forfølgning av politiet som det ikke har vært grunn til, kan du ha rett til erstatning. Etter loven skal en siktet få et passende beløp i oppreisning når det er rimelig. Om man har krav på erstatning eller ikke avhenger av om man har blitt utsatt for et inngrep av betydning. Det vil si at ikke alle ubehagelige hendelser gir rett til erstatning, men blir man påført påkjenninger av politiet, kan man ha rett til erstatning. Det avgjørende er hvilken belastning forfølgningen fra politiet har vært.

Brudd på besøksforbud og bistandsadvokat

Når noen har brutt et besøksforbud er dette straffbart jf. straffeloven § 168. Den som har blitt utsatt for dette har krav på bistandsadvokat, jf. straffeprosessloven § 107a. Brudd på besøksforbud er alvorlig Når en person som er ilagt et besøksforbud bryter dette ved å møte opp, oppsøke, komme i nærheten, eller kontakte på noen... Fortsett lesing →

Fikk ikke forsvarer. Dommen ble opphevet.

I en sak fra Borgating lagmannsrett ble dommen fra tingretten opphevet da tiltalte ikke hadde fått offentlig oppnevnt forsvarer i en sak om promillekjøring. Han hadde blitt dømt til 36 dagers fengsel etter å ha kjørt bilen i påvirket tilstand og kolidert i en annen bil. Retten gir ikke alle rett til forsvarer. Når du har... Fortsett lesing →

Når kan politiet ransake?

Når kan politiet ransake? Er det greit for politiet å se seg rundt? Når kan politiet sjekke deg? Politiet må ha hjemmel i lov for å gjøre alle disse tingene. Om ikke kan de ikke gjøre mer en alle andre kan gjøre.

Barn og straff

I straffesaker vil alle som er under 18 år på tidspunktet for den straffbare handlingen være å regne som et barn (barnekonvensjonen art. 1)

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑