Når har du krav på forsvarer?

Alle har rett til å la seg bistå av forsvarer i en straffesak. I noen saker dekker det offentlige utgiftene til forsvarer. Når har du krav på forsvarer? Advokat Arild Almklov har vært forsvarer i en lang rekke straffesaker.

Siktede har rett til forsvarer

Det gjelder om den det gjelder har status som siktet. Du anses som siktet hvis politiet har brukt tvangsmidler, slik som for eksempel ransaking, pågripelse eller lignende. Du er også siktet dersom politiet kaller deg siktet i saken eller når saken er kommet til retten. Da har du krav på forsvarer.

Søk om forsvarer:

Den som har blitt pågrepet av politiet, får rett til offentlig oppnevnt forsvarer hvis politiet vil holde på en i mer enn 24 timer. Om siktede er under 18, har siktede krav på forsvarer om politiet vil holde på ham i mer enn 12 timer.

Siktede har krav på forsvarer i en rettssak. Dette gjelder likevel ikke i saker som handler om kjøring i påvirket tilstand eller om saken gjelder en bot fordi siktede har nektet å vedta. Siktede har heller ikke krav på forsvarer i tilståelsessaker der politiet påstår fengsel i mindre enn 6 måneder.

Som du ser så er det en del saker der en kan ha rett til å få dekket en forsvarer av det offentlige selv om det ikke oppnevnes automatisk.

Krav på forsvarer ved særlige grunner

Det finners en viktig regel som sier at siktede har krav på forsvarer hvis det er “særlige grunner” for det. Dette omfatter alle personlige forhold som for eksempel sykdom, språkvansker, alder, sosiale forhold som inntekt og bakgrunn, samt forhold som går på saken. Hvis saken er komplisert eller om den er alvorlig, har du krav på forsvarer.

Regelen er nå slik at dersom siktede kan få fengsel i mer enn 2 måneder og den ikke kan beskrives som helt opplagt, har siktede krav på forsvarer. Det vil si at det skal bli oppnevnt en forsvarer i alle saker som gjelder vold, narkotika og en god del av vinningsforbrytelsene.

Selv om politiet eller retten ikke har oppnevnt forsvarer, kan det altså likevel være grunner som gjør at siktede likevel har krav på forsvarer.

Om du lurer på om du har krav på forsvarer i en sak, ta kontakt på telefon 977 17 634. Jeg har bistått som forsvarer i mange saker og kjenner reglene godt.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑