Fri rettshjelp

Det kan gis fri rettshjelp innen bestemte saksområder. For noen områder er det avhengig av hva man har i inntekt. Fri rettshjelp gis både som rettsråd utenfor rettsapparatet, og som fri sakførsel under en rettssak. Her følger en oversikt over når det er fri rettshjelp.

Det kan innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekt i følgende saker:

 1. Utlendingssaker om bortvisning, utvisning og tilbakekall.
 2. Når barnevernet har fattet akuttvedtak og når barnevernet har varslet omsorgsovertakelse.
 3. Siktede som reiser krav om erstatning for urettmessig strafforfølgning
 4. Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsperson.
 5. Vernepliktige i visse saker
 6. Vurdering av anmeldelse av mishandling, seksuelle overgrep, ran mv.
 7. Den som er utsatt for tvangsekteskap
 8. Pasienter som undersøkes og behandles uten eget samtykke

Det kan innvilges fri rettshjelp dersom man har inntekt under 246.400 brutto pr år (enslig) eller 369.000 kr (par) og ikke har formue på mer enn kr 100.000 i følgende saker:

 1. Skifteoppgjør etter ekteskap
 2. Økonomisk oppgjør etter samboerskap
 3. Erstatning for personskade
 4. Oppsigelse av husleieforhold
 5. Oppsigelse i arbeidsforhold
 6. Søknad og klage på voldsoffererstatning
 7. klage på trygdevedtak

Hvis man har inntekt over 100.000 kr pr år, er egenandelen for fritt rettsråd 1020 kr. Egenandelen ved prosess er 25% av sakskostnadene eller maksimalt 8160 kr. For umyndige barn som bor hjemme teller foreldrenes inntekt med. For myndige barn som bor hjemme er det barnets egen inntekt som teller.

Du kan lese mer om fri rettshjelp på siden til Fylkesmannen. Dersom du ønsker å søke om fri rettshjelp, kan du ta kontakt med meg.

 

4 kommentarer om “Fri rettshjelp

Legg til din

 1. Jeg forsørger dessverre ikke barn men mine utgiftene har vært høye i de siste årene og er ikke sikkert om det gjelder som noe som har stor velferdsmessig betydning.

  Jeg har vært ansatt som 50% deltidsstilling resepsjonist i seks år, har nesten aldri vært syk og er god på jobben min. I fjor måtte jeg reise til Italia for min lillebror fikk en sterk infeksjon, han hadde leukemi og døde etter to dager. Jeg fikk ulønnet permisjon i perioden jeg var i utlandet (en uke) og da jeg var tilbake i Norge søkte jeg på sykefravær (søkte for bare en uke sykemelding), men min daglig leder nektet til å godkjenne det. Hun sendte et brev til NAV, der hun hevder at jeg måtte forlenge ulønnet permisjon i stedet for å få sykemelding.

  Jeg var hos lege da jeg var tilbake i Norge og han bekreftet at jeg kunne ikke jobbe på grunn av sterk depresjon (jeg jobber natt). NAV ba legen min om å levere utfyllende medisinsk dokumentasjon for å godkjenne min søknad men pga feilkommunikasjon mellom de to, dokumentasjonen ble ikke levert, slik at søknaden min ble avslått. Jeg er i kontakt med legen og han har uttrykt sin tilgjengelighet for å levere slik dokumentasjon.

  Jeg er nesten sikker at min klage på vedtaket vil bli med grunn godkjent, men jeg tenkte også å få rettshjelp. I løpet av de siste tre årene har jeg reist til Italia minst 20 ganger for å bli nær broren min og det betydde mange utgifter. Jeg har 15 tusen kr i gjeld og har ikke råd til å tape denne saken.

  Min leder har vært anmeldt flere ganger til Fellesforbundet pga mobbing, micromanagement og trusler i de siste årene. Hun har ingen respekt for menneskelige verdier og bare penger betyr noe for henne. Dette er min mening.

  Tusen takk,
  Bruno Maffei

 2. Det kommer også an på om saken har stor velferdsmessig betydning. Hva slags sak er det snakk om?

 3. Hei,
  Det finnes noen unntak, f eks hvis man forsørger barn eller utgiftene blir veldig høye. Man kan søke Fylkesmannen om å få fri rettshjelp i hver enkelt sak.

 4. Hei,

  Hva skjer om jeg har 247.581 kr brutto pr år? Jeg skjønner grensen er 246.400 kr, men bare lurer på om det er noe som kan gjøres. Tusen takk.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑