Fri rettshjelp

Det kan gis fri rettshjelp innen bestemte saksområder. For noen områder er det avhengig av hva man har i inntekt. Fri rettshjelp gis både som rettsråd utenfor rettsapparatet, og som fri sakførsel under en rettssak. Her følger en oversikt over når det er fri rettshjelp.

Det kan innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekt i følgende saker:

 1. Utlendingssaker om bortvisning, utvisning og tilbakekall.
 2. Når barnevernet har fattet akuttvedtak og når barnevernet har varslet omsorgsovertakelse.
 3. Siktede som reiser krav om erstatning for urettmessig strafforfølgning
 4. Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsperson.
 5. Vernepliktige i visse saker
 6. Vurdering av anmeldelse av mishandling, seksuelle overgrep, ran mv.
 7. Den som er utsatt for tvangsekteskap
 8. Pasienter som undersøkes og behandles uten eget samtykke

Det kan innvilges fri rettshjelp dersom man har inntekt under 246.400 brutto pr år (enslig) eller 369.000 kr (par) og ikke har formue på mer enn kr 100.000 i følgende saker:

 1. Skifteoppgjør etter ekteskap
 2. Økonomisk oppgjør etter samboerskap
 3. Erstatning for personskade
 4. Oppsigelse av husleieforhold
 5. Oppsigelse i arbeidsforhold
 6. Søknad og klage på voldsoffererstatning
 7. klage på trygdevedtak

Hvis man har inntekt over 100.000 kr pr år, er egenandelen for fritt rettsråd 1020 kr. Egenandelen ved prosess er 25% av sakskostnadene eller maksimalt 8160 kr. For umyndige barn som bor hjemme teller foreldrenes inntekt med. For myndige barn som bor hjemme er det barnets egen inntekt som teller.

Du kan lese mer om fri rettshjelp på siden til Fylkesmannen. Dersom du ønsker å søke om fri rettshjelp, kan du ta kontakt med meg.

 

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑