Når kan politiet ransake?

Når kan politiet ransake? 

Etter straffeprosessloven § 192 kan politiet ransake når det er “skjellig grunn til mistanke“, altså når det er mer en 50 % sannsynlig at det har skjedd noe straffbart. Det er ikke nok at politiet mener det er en mulighet for at det har skjedd noe straffbart. Det må være konkrete holdepunkter for at det skjer noe straffbart.

En viktig begrensning for politiet er at de må spørre retten om lov først etter straffeprosessloven § 197. Men om det er “fare ved opphold” kan en politijurist gi lov til ransaking. Men politiet må i ettertid kunne forklare hvorfor det hastet slik.

Hvor kan de ransake? 

De kan ransake den det gjelder, de kan ransake boligen, de kan ransake eiendeler.

Men kan de ransake hos noen andre?

De kan også ransake stedet der en personen ble pågrepet selv om personen ikke bor der eller om det var der det skjedde noe straffbart. De kan også ransake der om personen har vært der nylig men rømte fra politiet

Er det lov for politiet å se seg rundt? 

Politiet har som alle i samfunnet lov til å se seg rundt. Men det gjelder noen viktige begrensninger som for oss alle andre. Skal politiet gå inn på privat grunn må de være invitert. Altså de kan ikke invitere seg selv. Politiinstruksen § 8-7 regulerer når politiet kan komme inn uten å være invitert eller ha med seg en ransakelsesordre. Dette er stort sett kun aktuelt om de skal pågripe noen som befinner seg der eller om de skal avslutte en fest. I andre tilfelle må politiet som alle andre være invitert. Men det er ikke en regel som gir dem lov til å gjøre noe annet en å avslutte festen. De har ikke lov til å ransake etter denne bestemmelsen.

Sjekke om noen bærer kniv. 

Politiet bruker ofte som begrunnelse til å undersøke noen at de ser etter kniver. Det er hjemmel for dette i politiloven § 7a. Men da må det enten gjelde en “stikkprøve kontroll” altså en tilfeldig kontroll eller at det er grunn til å tro at noen planlegger en handling med bruk av kniv. Det er ikke lov å stoppe noen som politiet mistenker for å ha narkotika på seg og lete etter dette med hjemmel i denne bestemmelsen.

[hf_form slug=”kontakt”]

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑