Brudd på besøksforbud og bistandsadvokat

Når noen har brutt et besøksforbud er dette straffbart jf. straffeloven § 168. Den som har blitt utsatt for dette har krav på bistandsadvokat, jf. straffeprosessloven § 107a.

Brudd på besøksforbud er alvorlig

Når en person som er ilagt et besøksforbud bryter dette ved å møte opp, oppsøke, komme i nærheten, eller kontakte på noen som helst måte den som besøksforbudet skal beskytte så er dette straffbart. Det kan straffes med fengsel i inntil 1 år. Det samme gjelder kontaktforbud som noen har fått i en dom, jf. straffeloven § 57.

Besøksforbud betyr at politiet eller retten har forbudt en person fra å oppsøke eller kontakte den som skal beskyttes av forbudet. Dette rammer enhver kontakt. Alle brudd på et slikt forbud bør anmeldes da det er på den måten en kan få reagert på dette og at brudd kan få konsekvenser. Bistandsadvokaten kan hjelpe med å få dette anmeldt og til at politiet gjør noe ovenfor den som har brutt forbudet.

Bistandsadvokat

Dersom den handlingen som har medført besøksforbudet er alvorlig så kan det hende at du har bistandsadvokat allerede. Men om ikke så har du alltid krav på bistandsadvokat ved brudd på besøksforbud.

Om besøksforbudet er anmeldt til politiet så ta kontakt med advokat for å få oppnevnt bistandsadvokat. Om ikke så kan advokaten bistå i å få dette anmeldt.

Bistandsadvokaten kan hjelpe til med å forberede saken for anmeldelse eller bistå i forbindelse med saken med å sende inn bevis og dokumentasjon til politiet. Du vil også i mange tilfelle ha krav på oppreisning for bruddet på besøksforbud. Du vil også ha krav på bistandsadvokat i retten om saken havner der.

Bistandsadvokatordningen dekkes av staten slik at du selv ikke må betale for dette. Dersom du lurer på noe rundt dette så kontakt for en gratis vurdering av din sak.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑