Identitetstyveri – hva gjør du da?

Mange opplever å få identiteten sin misbrukt. Da er det viktig å vite hvordan en bør gå fram for å unngå å tape penger. Advokat Arild Almklov har bistått flere som har vært utsatt for identitetstyveri. Han kommer her med noen råd;

Identitetstyveri er straffbart.

Identitetstyveri rammes av straffelovens bestemmelser i § 202 og i kapittel 29 og 30. Om bedrageri, dokumentfalsk og økonomisk kriminalitet. Et id-tyveri kan både være dokumentfalsk og bedrageri alt etter hva identiteten har blitt benyttet til. Dette er straffbart og kan medføre fengselsstraff.

Id-tyveri er nok ikke blant de sakene som prioriteres høyest av politiet. Det skyldes at de kan være vanskelige saker å oppklare og krever en god del innsats. Visse større saker vil nok bli prioritert, og de større politidistriktene har egne grupper som arbeider mot slike saker.

Hva bør du gjøre når identiteten din har blitt misbrukt?

Når du blir kjent med at du er utsatt for et identitetstyveri, må du sørge for straks å anmelde dette til politiet. Ta med alle opplysninger som du har som kan hjelpe politiet å oppklare saken. Du bør også melde fra til de kjente kredittsjekkselskapene: F. eks Experian, Soliditet, Bisnode og Dun&Bradstreet. Da vil identitetstyveriet avdekkes når det foretas nye kredittsjekker. Du kan også legge inn en sperre på adresseendring hos posten. Når du mottar krav, må du opplyse kredittinstitusjonene om at du er utsatt for identitetstyveri og legge ved kopi av bekreftelse på at du har anmeldt forholdet.

Hva skjer med utgifter og økonomisk tap?

Om du blir utsatt for et id-tyveri fører dette til utgifter og økonomisk tap om lån blir tatt opp i ditt navn. Kredittinstitusjonene som ikke får betaling vil rette kravene mot deg.

Den som er ansvarlig for dette er den som har misbrukt identiteten din. men om ikke denne personen kan finnes eller ikke har noen midler, risikerer du å måtte dekke det selv. Det finnes heldigvis forsikringsordninger som kan dekke noen av utgiftene dine.

Advokatbistand ved identitetstyveri

Om du har vært utsatt for identitetstyveri anbefaler jeg at du tar kontakt med advokat. En advokat kan hjelpe deg med å få oversikt over forholdet og å anmelde til politiet. Selv om anmeldelsen i seg selv hjelper lite, så er dette en del av dokumentasjonen for at det foreligger et reelt id tyveri. Som nevnt ovenfor kan forsikringer dekke hele eller deler av utgiftene til advokatbistand i slike saker.

Jeg har erfaring i å bistå i saker som gjelder identitetstyveri eller ID tyveri. Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak og finn ut hva som kan gjøres.

Les også Advokat i Tønsberg siden 2007

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑