Brudd på besøksforbud og bistandsadvokat

Når noen har brutt et besøksforbud er dette straffbart jf. straffeloven § 168. Den som har blitt utsatt for dette har krav på bistandsadvokat, jf. straffeprosessloven § 107a. Brudd på besøksforbud er alvorlig Når en person som er ilagt et besøksforbud bryter dette ved å møte opp, oppsøke, komme i nærheten, eller kontakte på noen... Fortsett lesing →

Når kan politiet ransake?

Når kan politiet ransake? Er det greit for politiet å se seg rundt? Når kan politiet sjekke deg? Politiet må ha hjemmel i lov for å gjøre alle disse tingene. Om ikke kan de ikke gjøre mer en alle andre kan gjøre.

Barn og straff

I straffesaker vil alle som er under 18 år på tidspunktet for den straffbare handlingen være å regne som et barn (barnekonvensjonen art. 1)

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑