Hvordan få besøksforbud

Hvordan få besøksforbud?

Etter straffeprosessloven § 222a kan fornærmede eller andre som utsettes for fare, forfølgelse, plagsom oppførsel eller annen særlig krenkende adferd få besøksforbud.

Det trengs ikke være en straffbar handling som er grunnen til et besøksforbud. Det er nok at oppførselen til den som besøksforbudet skal rette seg mot er av en slik karakter at en skal slippe å måtte tåle den. Har man bedt om å bli latt være i fred har man krav på at dette respekteres.

Beviskrav

Beviskravet for besøksforbud er at det er “grunn til å tro“. Dette innebærer ikke noen form for sannsynlighetsovervekt. Det er nok at det foreligger konkrete omstendigheter som tilsier at det er behov for et besøksforbud.

Når er besøksforbud aktuelt?

I saker som gjelder seksuelle overgrep, kvinnemishandling/vold i parforhold vil det normalt alltid være grunnlag for besøksforbud. Ta kontakt for en gratis vurdering om du har krav på advokatbistand.

Hva betyr besøksforbud?

Besøksforbudet forbyr enhver form for kontakt er forbudt. Den som besøksforbudet retter seg mot får ikke oppsøke, ikke ta kontakt på telefon eller sende noen meldinger til den det skal beskytte. Dette gjelder også om en sender meldinger/beskjeder gjennom andre.

Brudd på besøksforbud

Å bryte et besøksforbud er en straffbar handling. Politiet skal prioritere saker som gjelder brudd på besøksforbud. Ved brudd på besøksforbud har man også krav på bistandsadvokat.

Hvor lenge kan en få besøksforbud?

Et besøksforbud avgrenses i tid. Avhengig av hvor alvorlig forholdet er. Det kan vare av høyst et år av gangen, men det kan forlenges.

Hjelp og bistand i saker om besøksforbud

Det er politiet som gir besøksforbudet. Dersom en har krav på bistandsadvokat kan denne bistå med å be om det til politiet. I saker som gjelder seksuelle overgrep og vold fra nærstående har du uansett krav på å få hjelp til å få vurdert saken gratis. Om du ønsker en slik vurdering ta kontakt.

Politiet skal forkynne besøksforbudet mot den det gjelder. Den det gjelder blir oppsøkt av politiet personlig og vil da bli gitt beskjed om hva det betyr og hvilke følger det vil få om det brytes.

Om ikke den som er ilagt et besøksforbud ikke godtar dette så kan besøksforbudet havne i retten. Det er da retten som bestemmer om besøksforbudet skal gjelde eller ikke. Dersom saken gjelder en sak der den det gjelder har krav på bistandsavokat så vil bistandsadvokaten kunne møte i retten. I noen saker møter også politiet. I saker der det gjelder et besøskforbud mot eget hjem. Altså der det er krevd besøksforbud mot

 

 

En kommentar om “Hvordan få besøksforbud

Legg til din

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑