Ménerstatning for PTSD

Post- traumatisk stresslidelse (PTSD) er en diagnose som skyldes en traumatisk hendelse eller flere traumatiske hendelser. Symptomene kan oppstå rett etter traumet eller flere år i etterkant. Symptomer på PTSD er sterke minner om den traumatisk hendelsen. Flere kan oppleve “flashbacks” der den traumatiske hendelsen oppleves på nytt. Det kan være mareritt om hendelsen, der personen gjennomlever hendelsen på nytt, og mareritt om det som skjedde. PTSD regnes som en psykisk skade. En kan ha rett til ménerstatning for PTSD.

Ønsker du å få svar på om du har rett til erstatning for PTSD?

For å få ménerstatning for PTSD, må det være avklart at man har fått en varig skade. Er den traumatiske hendelsen en straffbar handling, kan det søkes om voldsoffererstatning. Det er gjerne en psykiater som fastsetter størrelsen på skaden. Noen mennesker forsøker å la være å snakke om eller tenke på det som skjedde, og unngår personer eller steder som minner dem om hendelsen. Det gjør at mange med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ikke blir behandlet. Mange har rett til ménerstatning for PTSD. Les også erstatningsrett

Ménerstatning skal erstatte tapt livskvalitet. Hvor mye man får i ménerstatning, beror på hvor stor skaden er. Det blir beregnet ut fra en fastsatt tabell, hvor alle typer skader er oppregnet. Den kalles invaliditetstabellen. Erstatningen beregnes standardmessig ut fra alder på skadetidspunktet og størrelsen på skaden /ménet.

Etter invalitditetstabellen kan Post- traumatisk stresslidelse (PTSD) utgjøre opptil 54 % medisinsk invalitet i de mest alvorlige tilfellene. For en skadelidt på 30 år utgjør det nærmere 320 000,- kr i ménerstatning for PTSD.

Det kan være vanskelig å snakke om den traumatiske hendelsen, men det er viktig å åpne seg for terapeuten / legen om dette. Leger kan feilaktig tro at symptomene på PTSD skyldes noe annet, som for eksempel depresjon, dersom legen ikke kjenner til traumene til pasienten.  Tilstanden kan også opptre samtidig med angst, pille- og alkoholmisbruk.

PTSD kan også få personen til å føle seg stadig på vakt, anspent eller nervøs, eller vedkommende kan bli irritabel og sint. Noen isolerer seg og får lav selvfølelse. Plagene kan være en belastning i forholdet til familie og venner.

Noen har også fysiske symptomer. De kan føle seg svimmel, kvalm eller ha hodepine, eller ha en følelse av at hjertet slår veldig fort eller hardt. Søvnvansker og nedsatt konsentrasjon er også vanlige symptomer.

Mange av disse følelsene er normale etter en skremmende hendelse. Men hvis du man har fått en posttraumatisk stresslidelse (PTSD), vil symptomene ofte bli verre med tiden, og påvirke funksjonsevnen. En posttraumatisk stresslidelse regnes som varig. Det kan gi rett til ménerstatning for PTSD.

Den som er påført en personskade kan ha rett til fri rettshjelp fra advokat for å vurdere en erstatningssak. Les mer om dette her Fri rettshjelp

Du kan også ha rett til trygdeytelser ved PTSD. Les mer om det her.

Kontakt advokat Arild Almklov

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑