Erstatning til barn som har vært vitne til vold

Barn som har vitne til vold

Om barn har vært utsatt for vold selv har det selvsagt krav på voldsoffererstatning for dette. Imidlertid vil det i mange tilfeller ikke være barnet som er utsatt for volden, men foreldre eller søsken. Det er klart at dette kan være svært traumatiserende. Etter voldsoffererstatningsloven § 1 har barn som har vært vitne til vold og som har skadet barnets tygghet krav på voldsoffererstanting. Vold er her definert som både psykisk og fysisk vold.

Med barn menes alle under 18 år. Det er ikke et krav av barnet må sett vold. Det er tilstrekkelig at barnet har “opplevd volden” gjennom å f.eks ha sett sin mor eller andre nærstående etter de har blitt slått eller truet.

Det sentrale med bestemmelsen er å gi barn som har vokst opp i et hjem der det er blitt utøvet vold et erstatningsrettslig vern for den skaden de blir påført. Det er en erkjennelse av at ikke bare slag og direkte trusler skaper traumer men også det at de opplever at dette skjer mot noen nærstående som betyr mye for barns trygghet.

Volden som barnet har opplevd må ha vært mot en nærstående. Dette omfatter foreldre og søsken men også andre omsorgspersoner. Bestemmelsen tar hensyn til at den psykiske skaden hos barnet oppstår ved å oppleve at omsorgspersoner blir utsatt for vold.

Hva skal til?

Volden barnet har opplevd må være egnet til å skade tryggheten. Det behøver derfor ikke være omfattende så lenge det har skadet den trygghet en forventer et barn skal kunne vokse opp under.

Hva slags erstatning?

Det kan søkes om oppreisning, menerstatning og erstatning for lidt/fremtidig økonomisk tap og påførte/fremtidige utgifter.

Hva skal du gjøre om du har opplevd dette?

Ta kontakt for å få en vurdering av hva du har opplevd vold under oppveksten. Du kan få en gratis vurdering av om du kan søke om voldsoffererstatning.

En kommentar om “Erstatning til barn som har vært vitne til vold

Legg til din

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑