Hva kan man få i voldsoffererstatning?

Nivået for oppreisningserstatning for straffbare handlinger varierer ut fra handlingens grovhet og risikoen for alvorlig skade for offeret.

Høyesterett har i Rt 2013-727 uttalt at oppreisningens størrelse skal avgjøres ut fra handlingens objektive grovhet, graden av skadevolderens skyld, fornærmedes subjektive opplevelse, samt art og omfang av skadevirkningene påført fornærmede.

Jeg gir deg her en oversikt over hva man kan få i voldsoffererstatning for ulike straffbare handlinger. Oversikten er basert på saker fra rettspraksis de senere årene:

Voldtekt

Høyesterett har i Rt-2011-743 normert oppreisning etter voldtekt til 150.000 kr. Beløpet kan økes om det foreligger særlige grunner. Særlige grunner kan være at en er blitt spesielt hardt rammet eller at offeret var barn. For voldtekt av barn har Høyesterett sagt at nivået skal være på minst 175 000 kr, mer om voldtekten har fått alvorlige følger.

Seksualforbrytelser mot barn

Oppreisningsnivået for seksualforbrytelser mot barn har økt de senere årene i tråd med at straffenivåene har økt. Domstolene har ikke normert nivået for seksualforbrytelser mot barn fordi sakene er så forskjellige. I praksis vil retten ofte benytte normen for voksne som en veiledning. Hvis barna har veldig lav alder, kan erstatningen bli høyere. I Rt 2012 s 1129 fikk to barn på seks og ni år som var utsatt for seksuelle overgrep 120.000 kr hver.

I LE-2015-168412 ble en mann som var dømt for seksuelle handlinger med sin stedatter dømt til å betale 150.000 kr i oppreisning.

Mishandling av ektefelle

I Rt 2007 s 1537 valgte Høyesterett å ikke normere oppreisningsnivået for mishandling i ekteskap. Det er ikke pr i dag etablert en norm for oppreisningserstatning for mishandling i ekteskap. Høyesterett mente at oppreisningen skulle vurderes ut fra mishandlingens varighet, den psykiske bindingen mellom gjerningsmannen og offeret, og det at handlingene skjer skjult i hjemmet som skulle være et trygt sted. I Rt 2012 s 186 ble en mann dømt til å betale 150.000 kr for å ha mishandlet sin ektefelle i 18 år.

Erstatningsnemnda for voldsofre innvilget i ENV-2012-147 en kvinne 60.000 kr for vold og trusler fra nærstående i ni år. I ENV-2013-1300 fikk en kvinne 50.000 kr i oppreisning for vold gjennom 1,5 år.

Barn som er vitne til vold mot en nærstående

I Rt 2010 s 949 fikk barnet 90.000 kr i oppreisning etter å ha sett at moren ble mishandlet av faren.

I ENV-2013-2533 hadde et barn fått psykiske skader etter å ha vært vitne til at moren ble utsatt for vold og trusler i over fire år. Barnet fikk 50.000 kr i oppreisning.

Enkeltstående voldshendelser / overfall

Hva man kan få i voldsoffererstatning for enkeltstående voldshandlinger /overfall varierer ut fra hvor alvorlig handlingen er og hvor stort skadepotensiale er. I ENV-2013-3478 ble en kvinne dyttet inn i en murvegg av kjæresten. Hun fikk tannskader, nesebrudd, to blødninger i hjernen og psykiske skader. Hun fikk 30.000 kr i oppreisning.

I ENV-2014-1478 hadde en søker blitt slått i ansiktet av en ukjent person. Hun mistet en fortann og skadet den andre fortannen og fikk angst. Hun fikk 25.000 kr i oppreisning.

Oppreising for ran vil variere i forhold til graden av alvorlighet. Er ranet skjedd i eget hjem med bruk av noe vold skal oppreisningen ligge på ca 40.000-50.000,-, se ENV-2015-1633. Ran utenfor eget hjem der det er begrenset bruk av vold eller trusler vil ligge på mellom 25.000-30.000,-, se EVN-2014-333.

Publisering av nakenbilder/hevnporno

Hevnporno eller å legge ut nakenbilder noen er straffbart etter straffelovens § 267 om krenking av privatlivets fred. Dette gjelder uavhengig om bildene er publisert i et lukket forum eller om de er lagt ut slik at alle kan finne dem. Det sentrale er at når gjerningsmannen har spredt bildene så har man ikke lenger noen kontroll over hvor de havner.

Høyesterett uttale dette å legge ut nakenbilder uten samtykke i den såkalte “Snapchattdommen”;

Å legge ut intime bilder av andre på internett er en alvorlig integritetskrenkelse, og allmennpreventive hensyn tilsier en streng straff. Når et bilde først er lagt ut, kan det spres videre ukontrollert og er tilnærmet umulig å få slettet. Fornærmede er gjenkjennelig på noen av bildene tiltalte har lagt ut av henne, og hun er blitt kontaktet av en person på Facebook som trodde han hadde «chattet» om sex med henne. Fornærmede må leve med den belastningen spredningen av bildene på nettet innebærer kanskje resten av livet.

I en nyere dom fra Gulating lagmannsrett (LG-2017-455209) ble en tidligere kjæreste dømt til 90 dager i fengsel og til å betale kr. 50 000,- i oppreisning for å ha lagt ut nakenbilder uten samtykke.

Advokat Arild Almklov har jobbet for Erstatningsnemnda for voldsofre og har lang erfaring som advokat i saker om voldsoffererstatning. Ta kontakt om du lurer på noe med voldsoffererstatning.

5 kommentarer om “Hva kan man få i voldsoffererstatning?

Legg til din

  1. Hei Mohammad. Ta gjerne kontakt med meg direkte, så kan vi vurdere om det kan løses rettslig.

  2. Jeg har erfart at søsteren min ble slått av mannen hennes mens hun var gravid. Han skilte seg fra henne og etterlot inkassosaker der han gjorde søsteren min juridisk ansvarlig. Jeg har måttet betale fakturaer for mannen hennes og gjør det fremdeles. Jeg har betalt ca. 250 000 kroner for eksmannen hennes og det kommer flere fakturaer ennå.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑