Har du plikt til å forklare deg for politiet?

Er du innkalt til avhør hos politiet? Lurer du på om du har plikt å forklare deg? Jeg har jobbet som advokat i Tønsberg i mange år og kan gi noen råd. Ingen har plikt til å forklare seg for politiet etter Straffeprosessloven §230 Dette gjelder både for deg som er vitne, mistenkt eller siktet.

Generelt kan en si om hvorvidt en skal nekte å forklare seg eller ikke, at noen ganger er det en fordel å forklare seg og andre ikke.

Har du blitt innkalt til avhør hos politiet?

Før du forklarer til politiet, er det lurt å snakke med en advokat. Dette for å avklare hvordan du skal forholde seg til om du skal forklare eller ikke. Det viktigste er at en advokat kan hjelpe deg med å få innsyn i dokumentene dersom du er mistenkt eller siktet (straffeprosessloven §242). Dersom du kontakter meg, vil jeg kunne hente inn dokumentene og gå igjennom disse med deg før du forklarer deg. Om en vet hva politiet vet og hva andre har sagt, stiller en helt klart sterkere. Dersom du verken er mistenkt eller siktet, kan det også være lurt å snakke med advokat før du forklarer deg. Det finnes en del grunner som gjør at du kan nekte å forklare deg til politiet.

Politiet vil ofte vise til at en har plikt til å møte for å avklare om en skal forklare seg eller ikke etter Straffeprosessloven §230. Dette stemmer ikke helt. Dersom det er klart at du vil nekte å forklare deg, kan du si fra om dette til politiet. Da har du heller ikke møteplikt. Du kan i denne forbindelse vise til Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) side 136;

Dersom politiet etter å ha fått slik melding ikke har noen grunn til å tro at vitnet vil ombestemme seg, vil det etter departementets vurdering ikke lenger foreligge grunnlag for møteplikt og avhenting.” Samt Norsk Lovkommentar note 1778 til § 230; ”Det er derimot ikke grunnlag for å innkalle vedkommende dersom det allerede er klart at vedkommende ikke er villig til å forklare seg.

Dersom du nekter å forklare deg, vil det bli opp til politiet om det skal innkalles til rettslig avhør ved domstolen. Ofte vil politiet gjøre dette dersom du har forklaringsplikt ovenfor domstolen. For domstolen er det kun siktede eller et vitne som har fritak for forklaringsplikt som kan nekte å forklare seg. Møteplikt har imidlertid alle uansett om det er avklart på forhånd at vitnet eller siktede vil nekte å forklare seg.

Les også Er kneskade yrkesskade?

Cambodia-Vietnam 06 118

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑