Advokathjelp til voldsoffer

Det er mange fordeler av å benytte seg av advokat til søknad om voldsoffererstatning. Mange kjenner ikke til at du kan ha krav på gratis advokatbistand til dette.

En advokat kan hjelpe til å samle sammen det som trengs av dokumentasjon og kan også se hva som er nødvendig for å få erstatning.

Både i de sakene der det er en stor skade og tapet er omfattende. I dag er maksimal erstatningen på nærmere 6 millioner. Dette skal dekke oppreisning, erstatning for påført og lidt økonomisk tap, erstatning for utgifter og menerstatning. En advokat har veldig god oversikt over hvilke erstatningsposter som kan kreves. Se mer om dette her.

Men også i mindre alvorlige saker det det kreves oppreising og erstatning for påførte utgifter. Er det fornuftig å ta kontakt med advokat. En advokat har god oversikt over hva som skal utbetales i voldsoffererstatning.

Det er også lettvint å overlate dette til en advokat. Særlig når ikke dette trenger å koste deg noe.

Det er flere muligheter til å få dekket advokatutgiftene. Ordningen med fri rettshjelp dekker dette, bistandsadvokatordningen dekker dette og utgiftene til advokathjelp kan også dekkes av Kontoret for voldsoffererstatning.

Be derfor om at en advokat bistår deg til å søke om voldsoffererstatning.

Du kan ta kontakt her for å sjekke om du har krav på gratis advokatbistand for søknad om voldsoffererstatning.

 

2 kommentarer om “Advokathjelp til voldsoffer

Legg til din

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑