Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en som skal bistå og hjelpe ofre i alvorlige straffesaker.

Hvem har rett til bistandsadvokat?

Bistandsadvokaten for pårørende skal bistå de etterlatte i straffesaker der noen er døde som følge av den straffbare handlingen. I spesielle tilfeller kan også pårørende der fornærmede er i live få bistandsadvokat.

Hvilke pårørende har rett til bistandsadvokat?

Etter loven har foreldre til barn under 18 år alltid krav på bistandsadvokat, se straffeprosessloven § 107a andre ledd. Andre som foreldre til barn over 18, ektefelle, samboer, søsken eller andre familiemedlemmer kan få det når det er et særlig behov. Dette kan være når det har krav på oppreisning eller har andre erstatningskrav. Det kan også være på grunn av den straffbare handlingen.

Koster bistandsadvokat noe?

Bistandsadvokat ordningen er gratis. Det er ingen utgifter til advokat for dem som har rett til bistandsadvokat.

Hva skal bistandsadvokaten gjøre?

Bistandadvokaten skal hjelpe til med erstatningskravet og ellers det som pårørende eller fornærmede har behov til i forbindelse med en straffesak.

Hvordan får du bistandsadvokat?

Det er fritt valg av bistandsadvokat. I noen saker vil politiet skaffe deg en bistandsadvokat men du kan uansett fritt velge den bistandsadvokaten du selv vil ha.

Rettshjelpsadvokaten har i flere år bistått ofre i straffesaker. Ta kontakt om du ønsker en gratis vurdering på om du har krav på bistandsadvokat.

Les også Når har man krav på voldsoffererstatning?

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑