Hvorfor anmelde?

Hvorfor anmelde. Mange klienter jeg har hatt har stilt dette spørsmålet. Svaret er om ikke så har du mer å tape på ikke å anmelde en å anmelde en sak.

Enten det gjelder alvorlige straffesaker som seksuelle overgrep og familie vold eller det gjelder annen vold/blind vold så kan man ikke søke voldsoffererstatning. Det er et absolutt krav om anmeldelse for å kunne søke voldsoffererstatning.

En annen ting jeg ofte hører er at det ikke er noen bevis. Ja mange saker blir henlagt på bakgrunn av manglende bevis. Men å si at det ikke er bevis nok før politiet har fått etterforske saken er ikke riktig. Politiet har langt flere virkemidler til å innhente bevis i en sak en privatpersoner har.

Det første av avhørene. Avhøret av mistenkte/siktede i saken er viktig. Det er ikke bare det som blir sagt som er viktig men også det som ikke blir sagt. Selv om den som er mistenkt/siktet nekter så kan det stilles spørsmål om ting som kan sjekkes. Spørsmål som går på biologiske spor, elektroniske spor og andre ting som kan sjekkes i en etterforskningen.

Avhøret av vitner er også viktig. Dette fordi det er ikke lett å si noe på forhånd om hva vitnet kan fortelle som er relevant før en ser alt i sammenheng. Det kan komme opplysninger som bidrar til å løse en sak fra vitner som en ikke skulle tro hadde noe å komme med.

Det viktigste med en politi anmeldelse er imidlertid politiets mulighet for å ta beslag. Biologiske spor kan innhentes og elektroniske spor fra telefoner ol. Mange saker har blitt løst på dette. Går etterforskerene tilbake til mistenkte/siktedes forklaring og sjekker denne opp mot dersom kommer frem fra analysen så kan en løgn bli avslørt. En løgn er ikke lett å avsløre men den kan avsløres ved at den ikke stemmer med det som faktisk kan sjekkes.

På den andre siden er det også den personlige belastningen. Men den er det hele tiden også på grunn av det som har skjedd. At politiet etterforsker saken betyr ikke at belastningen blir større.

Selv om saken blir henlagt så vil retten til voldsoffererstatning være der. Kravene for å bli tilkjent erstatning er ikke de samme som skal til for å få noen dømt. De er mindre strenge og mulighetene for å søke erstatning vil være åpne selv om saken henlegges.

Min erfaring er at om det blir en sak ut av noe er vanskelig å si før en anmelder den. Det som er sikkert er at det ikke blir noe sak ut av det om det ikke anmeldes.

Dersom du har blitt utsatt for vold og lurer på om du skal anmelde så ta kontakt. Jeg gir gratis vurdering av sak i slike tilfeller.

Les også Advokathjelp til voldsoffer

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑