4 millioner i erstatning etter whiplash

En kvinne fikk whiplash eller nakkesleng, da drosjen hun var passasjer i, ble påkjørt bakfra. Hun krevde erstatning fra bilens forsikringsselskap og tapte i tingretten. Saken ble nylig behandlet i Agder lagmannsrett, som ga henne medhold i at hun hadde rett til 4 millioner i erstatning etter whiplash eller nakkesleng.

Drosjen hun satt i hadde stanset på E6 på grunn av en trafikkulykke i veien. Bilen som kom bak greide ikke å stanse og kolliderte med drosjen i 15-20 km/t. Lagmannsretten uttalte at det ikke var mulig å sette opp kategorisk hvilke hastigheter som førte til varige skader, men uttalte at kollisjoner ved hastighet under 10-15 km/t sjelden vil føre til varige skader. Når bilen bakfra hadde kommet i 15-20 km/t, mente lagmannsretten at ulykken hadde potensiale til å påføre alvorlig skade.

Det oppstod akutte smerter i bakhodet og nakken da ulykken skjedde. Dagen etter ble hun veldig stiv i nakken og fikk hodepine i bakhodet. Hun oppsøkte fastlegen dagen etter trafikkulykken. Han vurderte at kvinnen hadde akutt nakkeslengskade. Lagmannsretten vurderte derfor at det oppstod symptomer akutt som følge av trafikkulykken.

Hun forsøkte å gå tilbake på jobb, men ble sykemeldt etter tre dager. Smertene vedvarte i flere år. Hun var gjennom en rekke behandlinger og utredninger. Senere ble kvinnen 40% varig ufør. Hun mente derfor at hun hadde krav på erstatning etter whiplash.

Kvinnen fikk dårligere konsentrasjon, hukommelse og oppmerksomhet, kvalme, øresus og synsforstyrrelser og ble fort sliten. Hun hadde vært frisk og hatt god helse før ulykken skjedde. Lagmannsretten mente derfor at hun hadde fått sammenhengende plager som følge av ulykken.

Videre fant lagmannsretten at kvinnens sykdomsbilde var forenlig med det man vet om skader påført ved whiplash eller nakkesleng. Hun hadde en bløtvevsskade i nakken. Hun fikk de kraftigste symptomene i dagene og halvåret etter ulykken, og ble etter hvert bedre. Deretter stabiliserte smertene seg og ble kroniske.

Lagmannsretten var enig med kvinnen i at hun mest sannsynlig hadde blitt varig skadet som følge av whiplash under bilulykken. Retten var også enig i at det var derfor kvinnen var blitt 40% ufør. Det var ingen andre årsaker som kunne forklare det.

Les også Ny dom i Høyesterett: Fikk smerter og utmattelse etter nakkesleng i bilulykke – hadde ikke rett til erstatning

Dommen kan leses her: Agder lagmannsrett 5.2.2018

Har du vært utsatt for whip lash og lurer på om du har rett til erstatning? Ta kontakt for en gratis vurdering

En kommentar om “4 millioner i erstatning etter whiplash

Legg til din

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑