Ny dom i Høyesterett: Fikk smerter og utmattelse etter nakkesleng i bilulykke – hadde ikke rett til erstatning

En ung jente var i en bilulykke og fikk nakkesleng. Etter hvert utviklet hun kroniske smerter og utmattelse som gjorde at hun ble 100% ufør. Forsikringsselskapet avslo rett til erstatning fordi de mente at plagene ikke var forårsaket av bilulykken. Kvinnen vant saken i tingretten og lagmannsretten, men forsikringsselskapet anket saken til Høyesterett og vant.

Det var ikke synlige skader i kvinnens nakke. Spørsmålet for Høyesterett var om smertene kunne forklares med at hun hadde fått nakkesleng under bilulykken. Det er anerkjent i rettspraksis at nakkesleng kan gi betydelige plager i form av hodepine og muskelsmerter.

Det stilles strenge krav til bevis for årsakssammenheng i nakkeslengsskader, nettopp fordi plagene er så omfattende. For det første må bilulykken ha hatt skadeevne. For det andre må det ha oppstått symptomer rett etter hendelsen. For det tredje må det ha vært sammenhengende plager hele tiden. For det fjerde må det ha vært et sykdomsbilde som er forenlig med det man vet om skader påført ved nakkesleng.

Høyesterett mente at plagene til kvinnen ikke kunne skyldes bilulykken og viste til hvordan nakkeslengsskader vanligvis utvikler seg. I og med at jenta hadde opplevd en plutselig forverring året etter at ulykken skjedde, mente retten at det ikke var ulykken som hadde forårsaket plagene. Det ble lagt til grunn at kvinnen var disponert for å få slike kroniske smerter og utmattelse.

Kvinnen hevdet i retten at hun hadde utviklet en overfølsomhet for smerte som følge av nakkesleng. Høyesterett skal bygge på det som er allment akseptert viten. Etter å ha hørt flere sakkyndige uttale seg, la Høyesterett til grunn at nakkesleng kunne ha ført til en sentral sensitisering. Det er et fenomen hvor nervecellene i ryggmargen etter hvert utvikler økt følsomhet for smerte.

Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at det ikke var mulig å si sikkert at smertene skyldes bilulykken. På grunn av det strenge beviskravet ved nakkeslengsskader, konkluderte Høyesterett med at det ikke var sammenheng mellom nakkeslengen og smertene hun hadde. Kvinnen fikk dermed ikke rett til erstatning.

Dommen kan leses i sin helhet her Norges Høyesteretts dom

Les også

Fibromyalgi og psykiske plager fra før var ikke til hinder for erstatning for yrkesskade

Ménerstatning for PTSD

Ta kontakt med advokat Arild Almklov hvis du har vært utsatt for en nakkeslengsskade. Jeg tilbyr gratis vurdering av saken din.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑