Erstatning for nakkeskade etter å ha tjenestegjort i Forsvaret

Når gir en nakkeskade rett til erstatning? Hva må til for at det skal regnes som en yrkesskade? Har soldater som har tjenestegjort i Forsvaret rett til erstatning på lik linje med andre arbeidstakere, eller har de påtatt seg risikoen for å bli utsatt for en skade når de har tatt på seg oppdraget?

For å ha rett til erstatning for nakkeskade må skaden ha oppstått under arbeid. Med det menes det at skaden må ha skjedd under utførelse av vanlige arbeidsoppgaver. En skiller mellom det som er en alminnelig del av arbeid og skader som oppstår når man går langt utenfor det man er ansatt for å gjøre. Altså er det ikke alle skader som oppstår i arbeidstiden som gir rett til erstatning. Men hvor langt går arbeidsgiveransvaret for en som har tjenestegjort i Forsvaret? Som soldat har man jo påtatt seg en stor risiko når man har tjenestegjort i krig. Kan forsikringsselskapet si at det var noe man måtte regne med?

Definisjonen på hva som omfattes av det alminnelige erstatningsansvaret til arbeidsgiver er skader etter en arbeidsulykke. Det må altså ha skjedd en ulykke. Skader som skjer gradvis og skyldes belastning over tid regnes ikke som yrkesskade.

I en dom fra lagmannsretten var spørsmålet om en mann hadde rett til erstatning for nakkeskade etter å ha tjenestegjort i Forsvaret. Han fikk nakkeplager etter flere ulike hendelser under arbeid som soldat i Afghanistan. Den ene hendelsen skjedde mens han trente. Selskapet mente det ikke var en del av arbeidet, men lagmannsretten var enig med soldaten i at trening inngikk som en naturlig del av oppdraget. Dommen kan leses i sin helhet her LB_2017-20509.

I den siste hendelsen hoppet han ned fra en lastebil i fullt stridsutstyr og skled i landinga slik at han fikk en knekk i nakken. Det var ikke enkelt å bevise hendelsene helt i detalj siden det var lite skriftlige journalnotater etter de ulike hendelsene, men kollegaer som hadde vært til stede og sett hendelsene, ble ført som vitner. Retten la til grunn at det mest sannsynlig var snakk om nakkeprolaps som gir kroniske smerter, men at det også kunne være snakk om muskulære smerter.

Soldaten viste til at han hadde vært gjennom grundig helsesjekk før han ble sendt ut. Han mente derfor det var stor sannsynlighet for at nakkeskaden var påført i tiden han hadde tjenestegjort i Forsvaret. Flertallet i lagmannsretten mente at det mest sannsynlig var årsakssammenheng mellom nakkeskaden og den tjenesten han hadde gjort som soldat i Afghanistan. Selv om soldaten hadde hatt smerter i nakken tidligere, kunne man ikke si at han ville fått skaden uansett. Hendelsene som skjedde mens han tjenestegjorde var nødvendige for at skaden skulle utvikle seg slik den gjorde. Forsikringsselskapet anførte at soldaten ville fått nakkeskaden uavhengig av tjenesten, fordi han var genetisk disponert for det og på grunn av alderen. Selskapet greide ikke å bevise det. Retten mente det ikke var sikkert at han ville hatt skaden om hendelsene ikke hadde skjedd. De la vekt på at det ikke var noen tegn til degenerative forandringer på de røntgenbildene han hadde tatt før han reiste ut. Dermed var det klart at han hadde rett til erstatning for nakkeskade.

Forsikringsselskapet mente at hendelsene ikke var dekket av erstatningsansvaret fordi det gjaldt spesielle omstendigheter ved tjenestegjøring i Forsvaret. Selskapet mente at ekstraordinære hendelser var en del av den risikoen soldaten hadde påtatt seg ved å verve seg. Lagmannsretten var ikke enig. Den kom til at det objektive ansvaret som staten v/Forsvarsdepartementet har etter forsvarspersonellova §12b favner vidt og at det er nok å etablere at skaden har oppstått som følge av tjenesten.

Retten var ikke enig med Staten i at skaden måtte skyldes de særlige omstendighetene som preger det å gjøre tjeneste i en internasjonal operasjon. Det var tilstrekkelig at skaden skyldes hendelser som var en del av tjenesten. Både skader som var påført under trening og ved fall, traumer og andre påkjenninger var omfattet av arbeidsgivers objektive erstatningsansvar. Soldaten fikk dermed rett til erstatning for sitt økonomiske tap.

Hvis du er påført en skade og lurer på om du har rett til erstatning, kan du ta kontakt her

 

 

Les også 4 millioner i erstatning etter whiplash

 

En kommentar om “Erstatning for nakkeskade etter å ha tjenestegjort i Forsvaret

Legg til din

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑