Hva regnes som psykisk vold?

Når det forekommer fysisk vold er det straffbart etter straffeloven. Men også vold som ikke fører til fysiske skader, regnes som vold, såkalt psykisk vold.

Straffeloven omfatter også psykisk vold. Dette er et omfattende begrep og kan være vanskelig å definere. Problemstillingen her er hvilken psykisk vold som omfattes av straffeloven.

Psykisk vold kan omfattes av straffelovens bestemmelser om trusler § 263 , tvang § 251 familievold § 286, skremmende plagsom opptreden § 266, personforfølgelse § 266a og hatefulle ytringer § 185.

I straffeloven blir psykisk vold først og fremst knyttet til krenkelser. Mishandling av nærstående er et særlig krenkende straffbart forhold. Det å bli mishandlet av en man har tillit til, kan føre til store psykiske skader. Som mishandling regnes både fysisk vold og psykisk vold, men dersom mishandlingen bare har vært psykisk, skal det mer til.

Hva er psykisk vold?

Psykisk vold er handlinger som går ut på å krenke noen. Om det skal være straffbart så må handlingene overstige en viss alvorlighetsgrad.

I rettspraksis har en satt et krav om at den psykiske volden har skapt et mønster av kontroll. Det kan for eksempel være dersom gjerningspersonen har hindret en i å gå ut av huset, overvåking av bevegelser eller tatt kontroll over økonomien. Den psykiske volden omfatter ofte også nedsettende omtaler av offeret og manipulering. Den som opplever å bli utsatt for psykisk vold over tid, kan bli så vant til å bli kontrollert, at det hindrer vedkommende i å bryte ut. Mange mister selvtilliten og stoler på det gjerningspersonen sier til dem. Det tar tid å bryte ut av denne kontrollsfæren og forstå hvordan man kan bryte ut.

Det finnes få eksempler på saker som kun omfatter psykisk vold i rettspraksis. Det vanlige dessverre, er at dette skjer i kombinasjon med fysisk vold, der trusselregimet blir “vedlikeholdt” med bruk av psykisk vold. Enten trusler om hva som skal skje eller annen adferd som går ut på å skape frykt.

Ved anmeldelse til politiet, vil det bli vurdert om det er behov for besøksforbud slik at gjerningspersonen ikke får anledning til å ta kontakt med fornærmede. Dersom det er fare for at det vil skje nye straffbare forhold, vil politiet vurdere om det er nødvendig med varetektsfengsel. Den som har vært utsatt for mishandling av en nærstående har rett til bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Det gis også fri rettshjelp for å vurdere anmeldelse.

Advokat Arild Almklov bistår i saker om mishandling.

Ta kontakt for en gratis vurdering

Hvordan få besøksforbud

 

 

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑