Kan politiet kreve en urinprøve ?

Kan politiet kreve at du avlegger en urinprøve?

Om politiet kommer å ber noen avlegge en urinprøve. Fordi de mistenker bruk av narkotika kan de kreve dette?

Det er lov til å spørre men der stopper det. Politiet kan ikke kreve at dette skjer frivillig. Da må det være reell frivillighet og da er det greit. De kan spørre men må akseptere et nei. Politiet har ingen hjemmel i lov for å kreve “frivillige” urinprøver.

Men de vil ofte ikke fremstille det slik. Gjenfortalt har jeg hørt politiet si du har 2 valg. Enten frivillig gå med på å gi en urinprøve eller bli med på stasjonen.

Så enkelt er det ikke. Politiet kan imidlertid bruke tvangsmidler om det er skjellig grunn til mistanke.

Da kan de bruke bestemmelsen i straffeprosessloven § 157.

Men denne bestemmelsen har to begrensninger. For det første må det foreligger skjellig grunn til mistanke. Dette begrepet betyr at det er sannyliglighetsovervekt for at den de krever det av har gjort noe straffbart. Som f. eks. å røyke hasj.

Det er imidlertid ikke skjellig grunn at noen nekter. At noen rett og slett ikke har lyst til å ta en urinprøve gjør ikke at det er sannsynlighetsovervekt for at de har gjort noe. Det må foreligge noe mer. Politiet må ha konkrete opplysninger som sier noe om hvorfor de mener det er sannsynligsovervekt. En ofte brukt grunn er at politiet sier de lukter hasj eller at noen er synlig påvirket. Noen ganger kan nok dette stemme men omstendighetene må gjøre at dette er sannsynlig.

Den andre sikkerhets ventilen er at det må en beslutning til fra retten eller fra en politijurist dersom det er fare med på vente (noe det ofte vil være). Dette skal gi en garanti for at det blir tatt en reell vurdering som kan stå seg for gjennomgang etterpå. Beslutningen fra politijuristen kan være muntlig.

Ta kontakt om du har noen spørsmål.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑