Når politiet lager sine egne regler.

Politiet har i flere saker der jeg er blitt kontaktet siste måneden sendt ut varsel om tilbakekall av fører rett på bakgrunn av mistanke om hasj misbruk.

Dette er ikke noe nytt og det viser at politiet har til tross for Sivilombudsmannens uttalelse fra i fjor  ikke tenkt å gjøre noe for å endre en uhjemlet praksis.

Hjemmelen for beslag er veitrafikkloven § 34 – den sier at – om man mangler edruelighet så kan førerkortet tilbakekalles.

Det som ikke stemmer med politiets bruk av bestemmelsen er at politiet behandler brukt av alkohol og hasj forskjellig. Drikker du alkohol 2-3 ganger i løpet av de par siste månedene så risikerer du ikke førerkortet ditt. Men dersom du har brukt hasj 2-3 ganger de siste par månedene så er det grunn god nok for politiet å tilbakekalle førerkortet. Altså grensen for hvorvidt du er edruelig eller ikke (i følge politiet) er forskjellig fra om det er hasj eller alkohol.

Gjør det en forskjell at det ene er lovlig og det andre ulovlig?

Poenget her er at politiet må ha hjemmel i lov for å ta førerkortet fra noen. Uansett hva politiet selv har skrevet i sine egne instrukser om hva de skal gjøre så endrer ikke det at om politiet skal frata noen førerkortet så må loven åpne for at en kan gjøre en slik forskjell.

Det gjør den ikke. Bestemmelsen skiller ikke på bruk av lovlige rusmidler og ulovlige rusmidler. Det er ikke nok å ha brukt hasj 2-3 ganger siste par måneder. Når loven ikke gjør forskjell på lovlige og ulovlige rusmidler i seg selv så kan ikke det sies å utgjøre man mangler edruelighet.

Det skinner gjennom at politiet gjør dette av andre grunner.

2 kommentarer om “Når politiet lager sine egne regler.

Legg til din

  1. Hei jeg mistet lappen da jeg kjørte i amfettaminrus. Retten dømte meg til 1 år uten lappen og 70000kr i bot. Da jeg jobbet som lastebilsjåfør fikk dette katastrofale følger. Mistet jobb og er nå i en vanskelig gjeldssitvsjon. Men med hjelp ifra familien skulle jeg klare og vere uten lappen 1 år. Men da jeg søker om å få den tilbake får jeg nei hos politiet pga. edruelighet. Har ikke vert i kontakt med politiet etter jeg mistet lappen heller ikke rus. Får nå beskjed om å avlegge urinprøver 1 år. Så da va prutselig 2 år gått i vasken. Avlegger prøver 6mnd noe som var en så dtor påkjenning at jeg har nå gått helt i kjelleren og ser egentlig livet mitt som over. Å urinere foran sykepleiere hver uke fikk meg til å bikke over i en håpløshet og depreson. Uten lappen er jeg helt isolert og min psykiske helse har gått rask nedover. Jeg må ha lappen skal jeg komme meg ut og overleve dette. Siden jeg har sonet min dom og betalt bot og avlevert reine prøver i 6md som vegtrafikkloven sier burde jeg få lappen tilbake. Men nei politiet krever 1 år slv om loven sier 6mnd. Da bryter de loven ustraffet og dreper meg sakte.
    HJELP!!

  2. hei jeg ble fratatt førerkort 25 januar da avla jeg også en spyttprøve som var ren men di tok førerkortet for jeg hadde skrevet en snap mld me min nivø der jeg sa jeg røyka hasj å da polti avhørte meg så ville di ikke tro meg når jeg sa at jeg overdrev å hadde kunn røyka hasj et pr ganger i vinter pga depersjon var netopp utskrevet fra sykehus når jeg satt i avhør.jeg har ingen tidligere dommer aldri hatt noe rusproblem aldri gått på noen medesiner går nå 24 km hver dag fram å til bake til jobb å går til lege hver uke å leverere reine prøver hver gang, aldri blitt tatt med noe i blod spytt eller urin aldri kjørt påvirka på noe som helst når jeg kan få lappen tilbake? har som sakt levert reine prøver siden 25 januar å er ikke tatt for noe,eneste grunnlag di har er noen snapmeldinger der jeg jatter med min nivø for å få ut litt imformasjon av han å hva han driver med vi er bekymret for han å han er 14

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑