Hva er voldtekt?

Å true til seg samleie med noen ved hjelp av vold eller tvang er voldtekt. Det må være et element av vold eller tvang. Det er også voldtekt når noen utnytter en annen som er svekket, for eksempel av rus eller som sover. Det sentrale er at den som blir utsatt for handlingen ikke klarer å motsette seg den, og dette blir utnyttet av den som gjør det.

Fellesnevner ved alle disse tingene som loven nevner og gjør en handling til en voldtekt er fravær av samtykke. Har ikke begge samtykket i den seksuelle omgangen er den ulovlig.

At overgriperen blir overgriper som følge av sin egen beruselse får ingen betydning. Gjerningspersonen skal bedømmes som om han eller hun var edru. Dersom gjerningspersonen ikke vet at personen sover eller er ruset men burde ha forstått dette, er det likevel straffbart som uaktsom voldtekt.

Det er lov til å ombestemme seg

Det er like straffbart om den som blir voldtatt har oppfordret til sex tidligere på kvelden. Det er heller ikke slik at man har lov til å gjennomføre samleie hvis den andre parten har ombestemt seg. Seksuell omgang er avhengig av samtykke og et samtykke om noen har gitt det kan også trekkes tilbake. Det har heller ingen betydning om noen har vært naive eller dumme. Seksuell omgang er lov kun så lenge begge samtykker til dette.

I praksis kan det likevel virke slik fordi bevissituasjonen er så vanskelig i voldtektssaker.

Er det slik at det er ord mot ord? Nei. Det er ikke slik. Men om det er to forklaringer på hva som har skjedd så må en se på hvilke andre beviser som finnes. Det kan være at det blir fokusert på. Hvis det ikke har vært vitner til stede, blir det vanskeligere. At den seksuelle omgangen var frivillig må også forklares. Det vil neppe overbevise noen om det er det eneste overgriperen har å si – at det var frivillig. Situasjonen må analyseres og tekniske bevis må holdes opp mot det som forklares. I mange tilfeller blir en sak avgjort av om forklaringene stemmer med sporene i saken.

Ingen seksuell omgang er lov uten at det foreligger et samtykke. Selv om noen har pekt på at dette ikke står i loven så er det samtykke loven bygger på. Er det ikke samtykke så er det ikke lovlig.

Om du tenker på å anmelde men er usikker ta kontakt for en gratis vurdering.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑