Vilkår for oppreisningserstatning

Definisjonen på oppreisningserstatning er at det er en erstatning for tort og svie. Det er med andre ord en erstatning for ikke-økonomisk skade. Loven stiller som vilkår at det har vært en forsettlig eller grovt uaktsom forvoldelse av krenkelse på person. Oppreisningserstatningen fungerer nesten som en straff. Hensikten med oppreisningserstatning er å straffe den som er ansvarlig og å hindre at det skjer, samtidig som at den som blir utsatt for skade skal få en kompensasjon. Hvilke skader gir rett til oppreisningserstatning? Det er et vilkår for oppreisningserstatning at den skadelidte kan bevise at han er påført en konkret skade.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑