Ménerstatning for PTSD

Post- traumatisk stresslidelse (PTSD) er en diagnose som skyldes en traumatisk hendelse eller flere traumatiske hendelser. Symptomene kan oppstå rett etter traumet eller flere år i etterkant. Symptomer på PTSD er sterke minner om den traumatisk hendelsen. Flere kan oppleve "flashbacks" der den traumatiske hendelsen oppleves på nytt. Det kan være mareritt om hendelsen, der personen gjennomlever... Fortsett å lese →

Hvorfor anmelde seksuelle overgrep?

Hvis man har opplevd et seksuelt overgrep, oppstår spørsmålet om man skal anmelde det til politiet. Mange synes det er skremmende å gå til politiet for å anmelde seksuelle overgrep. I tillegg er det uvant å snakke om seksuelle overgrep. Mange vegrer seg derfor for å gjøre det. En politietterforskning kan virke dramatisk. Det kan virke enklere å fortrenge det som... Fortsett å lese →

Barnevern – Saksbehandlingsfeil i Larvik tingrett

Høyesterett opphevet nylig en dom fra Larvik tingrett pga. saksbehandlingsfeil. Se dommen her. I en sak om barnevern hadde Larvik tingrett blitt satt med kun en dommer, uten meddommere og uten at det ble avholdt rettsmøte. Saken gjaldt tilbakeføring av to barn som barnevernet hadde overtatt omsorgen for i 2010. Tingretten som kun var besatt... Fortsett å lese →

Frifunnet for sovevoldtekt – ble dømt til å betale erstatning

Gulating lagmannsrett behandlet en sak i februar 2018, hvor den kom til at en mann skulle frifinnes for sovevoldtekt. Mannen ble likevel dømt til å betale 150.000 kr i oppreisningserstatning til kvinnen. Det er ulike beviskrav for straff og erstatning. Derfor kan fornærmede få erstatning selv om skadevolder blir frifunnet for å ha begått den straffbare handlingen.... Fortsett å lese →

Når kan barnevernet fatte akuttvedtak?

Etter lov om barnevernstjenester § 4-6 kan barnevernsleder fatte vedtak om plassering av et barn utenfor hjemmet mot foreldrenes vilje. Bestemmelsen nevner imidlertid først at dersom det er slik at foreldrene ikke er i stand til å gi barnet omsorg på grunn av sykdom eller andre årsaker så skal barnevernet sette inn hjelpetiltak i hjemmet.... Fortsett å lese →

Hvordan få besøksforbud

Hvordan få besøksforbud? Etter straffeprosessloven § 222a kan fornærmede eller andre som utsettes for fare, forfølgelse, plagsom oppførsel eller annen særlig krenkende adferd få besøksforbud. Det trengs ikke være en straffbar handling som er grunnen til et besøksforbud. Det er nok at oppførselen til den som besøksforbudet skal rette seg mot er av en slik... Fortsett å lese →

Erstatning til barn som har vært vitne til vold

Barn som har vitne til vold Om barn har vært utsatt for vold selv har det selvsagt krav på voldsoffererstatning for dette. Imidlertid vil det i mange tilfeller ikke være barnet som er utsatt for volden, men foreldre eller søsken. Det er klart at dette kan være svært traumatiserende. Etter voldsoffererstatningsloven § 1 har barn som... Fortsett å lese →

Hvordan anmelde til politet

Har du stilt spørsmålet; "Skal jeg anmelde?" Om politiet får vite om straffbare handlinger, så vil de selv skrive en anmeldelse. Dette skal de i alle tilfeller der det er rimelig grunn til dette, jf. straffeprosessloven § 224. Om politiet ikke vet om det, må du selv anmelde det, om du ønsker at noen skal... Fortsett å lese →

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑

%d bloggere liker dette: