Barn og straff

Et område jeg engasjerer meg for er straffesaker der barn er siktet eller tiltalt. I straffesaker vil alle som er under 18 år på tidspunktet for den straffbare handlingen være å regne som et barn (barnekonvensjonen art. 1) Straffesaker der barn er siktet eller tiltalt varierer som alle andre saker i alvorlighetsgrad. Mindre alvorlige straffbare handlinger ender... Fortsett å lese →

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑

%d bloggere liker dette: