Erstatningsrett

81FC6D17-7EC0-43B6-8F5D-FFABC74A7B16Et annet av mitt spesialområder er erstatningsrett. Jeg har arbeidet innenfor området i flere år både som konsulent i et forsikringsselskap, rådgiver for Erstatningsnemnda for voldsofre og til slutt som advokat.

Min kjernekompetanse ligger i å forstå hvilken situasjon du befinner deg i etter å ha blitt utsatt for en skade. Hovedmålet i enhver erstatningssak er at du som skadelidt skal komme ut av det uten et økonomisk tap.

Dersom du er blitt utsatt for en trafikkulykke, arbeidsulykke eller er kommet til skade på annen måte, ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Du vil i de aller fleste tilfeller ha krav på advokatbistand som enten helt eller delvis dekkes av rettshjelpsordningen eller forsikring.

Oppgaven til en advokat i erstatningssaker er å finne løsninger og kjenne til dine rettigheter som skadelidt. Dette er en oppgave jeg har god erfaring med og jeg vil garantere deg god bistand.

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑

%d bloggere liker dette: